Beställ material

Bilder på olika broschyrer

Du som är förskrivare av läkemedel har här möjlighet att antingen läsa broschyrer elektroniskt eller beställa dem.

Välj behandlingsområde i menyn till vänster.

Här kan du ta del av SPC och bipacksedel för olika språk via EMA hemsida

 Copyright © 2018 MSD Sverige AB