Press

Följande information är avsedd för journalister

2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2011 | 2010 | 2013 | 2012

8 december 2015

Flera länder på väg att utrota flodblindhet

Nobelpristagaren William C. Campbell har idag besökt MSD[1] Sverige i Hagastaden för att berätta om hur han under sin tid på MSD utvecklade läkemedlet ivermektin för behandling av bland annat flodblindhet. Björn Thylefors, direktör för Mectizan Donation Program 2001-07, medverkade också.

Läs vidare…

26 november 2015

Pressinbjudan till premiärvisning av Staffan Hildebrands film ”Den längsta resan, är resan inåt - Filmen om Steve”

Pressinbjudan till ”Den längsta resan, är resan inåt - Filmen om Steve” som är en dokumentär långfilm. Filmen skildrar författaren och hiv-aktivisten Steve Sjöquist och hans dramatiska livsresa. När: Söndagen 29 november kl 12.30 - 15.30 Var: Biografen Skandia, Drottninggatan 82, Stockholm Anmälan: info@hiv-sverige.se

Läs vidare…

5 oktober 2015

Varma gratulationer till vår före detta medarbetare William C. Campbell som tillsammans med två andra forskare tilldelats Nobelpriset i fysiologi eller medicin

Fil Dr William C. Campbell har tilldelats Nobelpriset i fysiologi eller medicin för upptäckten av avermectin och vidareutvecklingen av läkemedlet ivermectin som används mot flodblindhet. Dr. Campbell genomförde sin Nobelprisbelönta forskning vid MSDs forskningslaboratorier i Rahway, New Jersey där han arbetade från 1957 fram till sin pension 1990.

Läs vidare…

28 september 2015

Nya data från KEYNOTE-028 visar att pembrolizumab har effekt på flera svårbehandlade cancerformer

På den europeiska cancerkongressen ECC (European Cancer Congress) i Wien presenterades nya data från studien KEYNOTE-028. Studien är en fas 1b studie som studerat PD-1-hämmaren KEYTRUDA® (pembrolizumab) på flera svårbehandlade cancerformer.

Läs vidare…

24 september 2015

EU-kommissionen godkänner kombinationen ceftolozane och tazobactam för behandling av komplicerad bukinfektion, akut njurbäckeninfektion samt komplicerad urinvägsinfektion

Idag meddelade Europeiska läkemedelsverket att de godkänner läkemedlet Zerbaxa (ceftolozane och tazobactam) för behandling av vuxna patienter med komplicerade intraabdominella infektioner, akut njurbäckeninfektionsamt samt komplicerad urinvägsinfektion.

Läs vidare…

22 september 2015

Sveriges höga aborttal kan förklaras av att svenska kvinnor vet för lite om preventivmedel och förlitar sig på ineffektiva metoder

Sverige har, trots subventionerade preventivmedel, högst aborttal i Västeuropa. Nu visar en nyligen publicerad nationell studie att svenska kvinnor använder preventivmedel i mindre utsträckning än kvinnor i andra länder och att fler använder ineffektiva metoder.

Läs vidare…

16 september 2015

Ny studie på vuxna med typ 2-diabetes visar att omarigliptin en gång per vecka har likvärdig effekt (sänkning av Hba1c) som sitagliptin en gång dagligen.

Resultaten pre­senteras idag kl 16.00 – 17.30 i session OP 19, presentation 110, på den europeiska diabetes­kongressen (www.easd.org) i Stockholm; Omarigliptin, a once-weekly DPP-4 inhibitor, provides similar glycaemic control to sitagliptin in patients with type 2 diabetes mellitus inadequately controlled on metformin; E.Gantz, E. Lai, S. Suryawanshi, P. Andryuk, S. S. Engel, USA

Läs vidare…

19 augusti 2015

Sverige första land i världen att inkludera patient i en global fas 2-studie med PD-1 -hämmaren pembrolizumab vid återfall av Hodgkins lymfom

I juli inkluderades den första patienten i världen i en fas 2-studie med PD-1-hämmaren pembrolizumab vid återfall av Hodgkins lymfom. Studien bedrivs bland annat vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och riktar sig till patienter med avancerat Hodgkins lymfom som inte svarar på behandling, fått återfall efter autolog stamcellstransplantation eller inte är aktuella för sådan.

Läs vidare…

30 juni 2015

Förhandsvisning i Almedalen av Staffan Hildebrands dokumentärfilm – ”Den längsta resan är resan inåt - Filmen om Steve”

Kampen mot hiv och aids har pågått i drygt 30 år. Rädsla för det okända, avstånds-tagande och marginalisering har inneburit stigmatisering av smittade och intolerans har drabbat hela grupper. Vad vi kan lära från denna kamp diskuteras på ett seminarium på den 30 juni med utgångspunkt i en nyproducerad dokumentärfilm om en av de viktigaste svenska aids-aktivisterna, Steve Sjöquist.

Läs vidare…

9 juni 2015

Stor diabetesstudie visar att sitagliptin inte ökar risken för hjärt-kärlhändelse vid behandling av typ 2-diabetiker

Läs vidare…

4 juni 2015

Starka resultat från IMPROVE-IT-studien publicerade i New England Journal of medicine

Läs vidare…

1 juni 2015

Nya data för pembrolizumab vid huvud-halscancer visar varaktigt behandlingssvar

Läs vidare…

29 maj 2015

Data på bred front för pembrolizumab vid årets amerikanska onkologikongress ASCO

Läs vidare…

22 maj 2015

​Positivt CHMP-utlåtande för PD-1 hämmaren KEYTRUDA® (pembrolizumab) för behandling av malignt melanom

Läs vidare…

27 april 2015

Med en innovationsblogg vill MSD bidra till ett mer innovativt Sverige

Idag lanserar MSD Innovation Sverige – en videoblogg om innovation, kreativitet och mångfald. Varannan vecka intervjuar journalisten Mats Ögren Wanger ledande profiler inom näringsliv, politik, forskning och samhälle om Sveriges ödefråga: hur ska vi kunna fortsätta att vara innovativa?

Läs vidare…

22 april 2015

Lungcancerpatienter med högt uttryck av biomarkören PD-L1 har bäst behandlingssvar

Vid den onkologiska kongressen AACR (American Association for Cancer Research) presenterades lungcancerdata från studien KEYNOTE-001 där pembrolizumab studerades vid icke-småcellig lungcancer. Resultaten visar att PD-L1 kan vara en relevant biomarkör för att identifiera patienter som kan ha störst nytta av en PD-1 hämmare.

Läs vidare…

21 april 2015

Pembrolizumab visar bättre överlevnad än ipilimumab vid malignt melanom

Vid den onkologiska kongressen AACR i Philadelphia presenterades den 19:e april data för fas 3 studien KEYNOTE-006 där pembrolizumab jämförs med ipilimumab hos patienter med avancerat malignt melanom. Detta är första gången en PD-1-hämmare uppvisar en överlevnadsvinst jämfört med annan immunonkologisk standard-behandling för första linjens behandling av avancerat malignt melanom.

Läs vidare…

25 mars 2015

Pembrolizumab visar bättre överlevnad än ipilimumab

Fas 3 studien (KEYNOTE-006) där pembrolizumab jämfördes med ipilimumab för patienter med avancerat malignt melanom avbröts i förtid då studien nått sina båda primära endpoints, överlevnad och progressionsfri överlevnad. Detta är första gången en PD-1-hämmare uppvisar en överlevnadsvinst jämfört med annan immunonkologisk standardbehandling för första linjens behandling av avancerat malignt melanom.

Läs vidare…

23 mars 2015

MSD flyttar till Hagastaden

MSD är det första globala hälso- och sjukvårdsföretag som flyttar hela sin svenska verksamhet till Hagastaden. Den 25 mars invigs den nya lokalerna som ligger i det nya medicinska kluster som nu byggs i anslutning till Karolinska Institutet och Nya Karolinska Sjukhuset i Solna.

Läs vidare…

28 januari 2015

EMAs vetenskapliga kommitté rekommenderar godkännande av nytt antibiotikum mot akut bakteriell hud- och mjukvävnadsinfektion

Den vetenskapliga kommittén för humanläkemedel, CHMP, vid europeiska läkemedelsmyndigheten EMA, rekommenderar att SIVEXTRO® (tedizolid fosfat) från MSD godkänns för behandling av akut bakteriell hud- och mjukvävnadsinfektion hos vuxna.

Läs vidare…

8 december 2015

Flera länder på väg att utrota flodblindhet

Nobelpristagaren William C. Campbell har idag besökt MSD[1] Sverige i Hagastaden för att berätta om hur han under sin tid på MSD utvecklade läkemedlet ivermektin för behandling av bland annat flodblindhet. Björn Thylefors, direktör för Mectizan Donation Program 2001-07, medverkade också.

Läs vidare…

26 november 2015

Pressinbjudan till premiärvisning av Staffan Hildebrands film ”Den längsta resan, är resan inåt - Filmen om Steve”

Pressinbjudan till ”Den längsta resan, är resan inåt - Filmen om Steve” som är en dokumentär långfilm. Filmen skildrar författaren och hiv-aktivisten Steve Sjöquist och hans dramatiska livsresa. När: Söndagen 29 november kl 12.30 - 15.30 Var: Biografen Skandia, Drottninggatan 82, Stockholm Anmälan: info@hiv-sverige.se

Läs vidare…

5 oktober 2015

Varma gratulationer till vår före detta medarbetare William C. Campbell som tillsammans med två andra forskare tilldelats Nobelpriset i fysiologi eller medicin

Fil Dr William C. Campbell har tilldelats Nobelpriset i fysiologi eller medicin för upptäckten av avermectin och vidareutvecklingen av läkemedlet ivermectin som används mot flodblindhet. Dr. Campbell genomförde sin Nobelprisbelönta forskning vid MSDs forskningslaboratorier i Rahway, New Jersey där han arbetade från 1957 fram till sin pension 1990.

Läs vidare…

28 september 2015

Nya data från KEYNOTE-028 visar att pembrolizumab har effekt på flera svårbehandlade cancerformer

På den europeiska cancerkongressen ECC (European Cancer Congress) i Wien presenterades nya data från studien KEYNOTE-028. Studien är en fas 1b studie som studerat PD-1-hämmaren KEYTRUDA® (pembrolizumab) på flera svårbehandlade cancerformer.

Läs vidare…

24 september 2015

EU-kommissionen godkänner kombinationen ceftolozane och tazobactam för behandling av komplicerad bukinfektion, akut njurbäckeninfektion samt komplicerad urinvägsinfektion

Idag meddelade Europeiska läkemedelsverket att de godkänner läkemedlet Zerbaxa (ceftolozane och tazobactam) för behandling av vuxna patienter med komplicerade intraabdominella infektioner, akut njurbäckeninfektionsamt samt komplicerad urinvägsinfektion.

Läs vidare…

22 september 2015

Sveriges höga aborttal kan förklaras av att svenska kvinnor vet för lite om preventivmedel och förlitar sig på ineffektiva metoder

Sverige har, trots subventionerade preventivmedel, högst aborttal i Västeuropa. Nu visar en nyligen publicerad nationell studie att svenska kvinnor använder preventivmedel i mindre utsträckning än kvinnor i andra länder och att fler använder ineffektiva metoder.

Läs vidare…

16 september 2015

Ny studie på vuxna med typ 2-diabetes visar att omarigliptin en gång per vecka har likvärdig effekt (sänkning av Hba1c) som sitagliptin en gång dagligen.

Resultaten pre­senteras idag kl 16.00 – 17.30 i session OP 19, presentation 110, på den europeiska diabetes­kongressen (www.easd.org) i Stockholm; Omarigliptin, a once-weekly DPP-4 inhibitor, provides similar glycaemic control to sitagliptin in patients with type 2 diabetes mellitus inadequately controlled on metformin; E.Gantz, E. Lai, S. Suryawanshi, P. Andryuk, S. S. Engel, USA

Läs vidare…

19 augusti 2015

Sverige första land i världen att inkludera patient i en global fas 2-studie med PD-1 -hämmaren pembrolizumab vid återfall av Hodgkins lymfom

I juli inkluderades den första patienten i världen i en fas 2-studie med PD-1-hämmaren pembrolizumab vid återfall av Hodgkins lymfom. Studien bedrivs bland annat vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och riktar sig till patienter med avancerat Hodgkins lymfom som inte svarar på behandling, fått återfall efter autolog stamcellstransplantation eller inte är aktuella för sådan.

Läs vidare…

30 juni 2015

Förhandsvisning i Almedalen av Staffan Hildebrands dokumentärfilm – ”Den längsta resan är resan inåt - Filmen om Steve”

Kampen mot hiv och aids har pågått i drygt 30 år. Rädsla för det okända, avstånds-tagande och marginalisering har inneburit stigmatisering av smittade och intolerans har drabbat hela grupper. Vad vi kan lära från denna kamp diskuteras på ett seminarium på den 30 juni med utgångspunkt i en nyproducerad dokumentärfilm om en av de viktigaste svenska aids-aktivisterna, Steve Sjöquist.

Läs vidare…

9 juni 2015

Stor diabetesstudie visar att sitagliptin inte ökar risken för hjärt-kärlhändelse vid behandling av typ 2-diabetiker

Läs vidare…

4 juni 2015

Starka resultat från IMPROVE-IT-studien publicerade i New England Journal of medicine

Läs vidare…

1 juni 2015

Nya data för pembrolizumab vid huvud-halscancer visar varaktigt behandlingssvar

Läs vidare…

29 maj 2015

Data på bred front för pembrolizumab vid årets amerikanska onkologikongress ASCO

Läs vidare…

22 maj 2015

​Positivt CHMP-utlåtande för PD-1 hämmaren KEYTRUDA® (pembrolizumab) för behandling av malignt melanom

Läs vidare…

27 april 2015

Med en innovationsblogg vill MSD bidra till ett mer innovativt Sverige

Idag lanserar MSD Innovation Sverige – en videoblogg om innovation, kreativitet och mångfald. Varannan vecka intervjuar journalisten Mats Ögren Wanger ledande profiler inom näringsliv, politik, forskning och samhälle om Sveriges ödefråga: hur ska vi kunna fortsätta att vara innovativa?

Läs vidare…

22 april 2015

Lungcancerpatienter med högt uttryck av biomarkören PD-L1 har bäst behandlingssvar

Vid den onkologiska kongressen AACR (American Association for Cancer Research) presenterades lungcancerdata från studien KEYNOTE-001 där pembrolizumab studerades vid icke-småcellig lungcancer. Resultaten visar att PD-L1 kan vara en relevant biomarkör för att identifiera patienter som kan ha störst nytta av en PD-1 hämmare.

Läs vidare…

21 april 2015

Pembrolizumab visar bättre överlevnad än ipilimumab vid malignt melanom

Vid den onkologiska kongressen AACR i Philadelphia presenterades den 19:e april data för fas 3 studien KEYNOTE-006 där pembrolizumab jämförs med ipilimumab hos patienter med avancerat malignt melanom. Detta är första gången en PD-1-hämmare uppvisar en överlevnadsvinst jämfört med annan immunonkologisk standard-behandling för första linjens behandling av avancerat malignt melanom.

Läs vidare…

25 mars 2015

Pembrolizumab visar bättre överlevnad än ipilimumab

Fas 3 studien (KEYNOTE-006) där pembrolizumab jämfördes med ipilimumab för patienter med avancerat malignt melanom avbröts i förtid då studien nått sina båda primära endpoints, överlevnad och progressionsfri överlevnad. Detta är första gången en PD-1-hämmare uppvisar en överlevnadsvinst jämfört med annan immunonkologisk standardbehandling för första linjens behandling av avancerat malignt melanom.

Läs vidare…

23 mars 2015

MSD flyttar till Hagastaden

MSD är det första globala hälso- och sjukvårdsföretag som flyttar hela sin svenska verksamhet till Hagastaden. Den 25 mars invigs den nya lokalerna som ligger i det nya medicinska kluster som nu byggs i anslutning till Karolinska Institutet och Nya Karolinska Sjukhuset i Solna.

Läs vidare…

28 januari 2015

EMAs vetenskapliga kommitté rekommenderar godkännande av nytt antibiotikum mot akut bakteriell hud- och mjukvävnadsinfektion

Den vetenskapliga kommittén för humanläkemedel, CHMP, vid europeiska läkemedelsmyndigheten EMA, rekommenderar att SIVEXTRO® (tedizolid fosfat) från MSD godkänns för behandling av akut bakteriell hud- och mjukvävnadsinfektion hos vuxna.

Läs vidare…

8 december 2015

Flera länder på väg att utrota flodblindhet

Nobelpristagaren William C. Campbell har idag besökt MSD[1] Sverige i Hagastaden för att berätta om hur han under sin tid på MSD utvecklade läkemedlet ivermektin för behandling av bland annat flodblindhet. Björn Thylefors, direktör för Mectizan Donation Program 2001-07, medverkade också.

Läs vidare…

26 november 2015

Pressinbjudan till premiärvisning av Staffan Hildebrands film ”Den längsta resan, är resan inåt - Filmen om Steve”

Pressinbjudan till ”Den längsta resan, är resan inåt - Filmen om Steve” som är en dokumentär långfilm. Filmen skildrar författaren och hiv-aktivisten Steve Sjöquist och hans dramatiska livsresa. När: Söndagen 29 november kl 12.30 - 15.30 Var: Biografen Skandia, Drottninggatan 82, Stockholm Anmälan: info@hiv-sverige.se

Läs vidare…

5 oktober 2015

Varma gratulationer till vår före detta medarbetare William C. Campbell som tillsammans med två andra forskare tilldelats Nobelpriset i fysiologi eller medicin

Fil Dr William C. Campbell har tilldelats Nobelpriset i fysiologi eller medicin för upptäckten av avermectin och vidareutvecklingen av läkemedlet ivermectin som används mot flodblindhet. Dr. Campbell genomförde sin Nobelprisbelönta forskning vid MSDs forskningslaboratorier i Rahway, New Jersey där han arbetade från 1957 fram till sin pension 1990.

Läs vidare…

28 september 2015

Nya data från KEYNOTE-028 visar att pembrolizumab har effekt på flera svårbehandlade cancerformer

På den europeiska cancerkongressen ECC (European Cancer Congress) i Wien presenterades nya data från studien KEYNOTE-028. Studien är en fas 1b studie som studerat PD-1-hämmaren KEYTRUDA® (pembrolizumab) på flera svårbehandlade cancerformer.

Läs vidare…

24 september 2015

EU-kommissionen godkänner kombinationen ceftolozane och tazobactam för behandling av komplicerad bukinfektion, akut njurbäckeninfektion samt komplicerad urinvägsinfektion

Idag meddelade Europeiska läkemedelsverket att de godkänner läkemedlet Zerbaxa (ceftolozane och tazobactam) för behandling av vuxna patienter med komplicerade intraabdominella infektioner, akut njurbäckeninfektionsamt samt komplicerad urinvägsinfektion.

Läs vidare…

22 september 2015

Sveriges höga aborttal kan förklaras av att svenska kvinnor vet för lite om preventivmedel och förlitar sig på ineffektiva metoder

Sverige har, trots subventionerade preventivmedel, högst aborttal i Västeuropa. Nu visar en nyligen publicerad nationell studie att svenska kvinnor använder preventivmedel i mindre utsträckning än kvinnor i andra länder och att fler använder ineffektiva metoder.

Läs vidare…

16 september 2015

Ny studie på vuxna med typ 2-diabetes visar att omarigliptin en gång per vecka har likvärdig effekt (sänkning av Hba1c) som sitagliptin en gång dagligen.

Resultaten pre­senteras idag kl 16.00 – 17.30 i session OP 19, presentation 110, på den europeiska diabetes­kongressen (www.easd.org) i Stockholm; Omarigliptin, a once-weekly DPP-4 inhibitor, provides similar glycaemic control to sitagliptin in patients with type 2 diabetes mellitus inadequately controlled on metformin; E.Gantz, E. Lai, S. Suryawanshi, P. Andryuk, S. S. Engel, USA

Läs vidare…

19 augusti 2015

Sverige första land i världen att inkludera patient i en global fas 2-studie med PD-1 -hämmaren pembrolizumab vid återfall av Hodgkins lymfom

I juli inkluderades den första patienten i världen i en fas 2-studie med PD-1-hämmaren pembrolizumab vid återfall av Hodgkins lymfom. Studien bedrivs bland annat vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och riktar sig till patienter med avancerat Hodgkins lymfom som inte svarar på behandling, fått återfall efter autolog stamcellstransplantation eller inte är aktuella för sådan.

Läs vidare…

30 juni 2015

Förhandsvisning i Almedalen av Staffan Hildebrands dokumentärfilm – ”Den längsta resan är resan inåt - Filmen om Steve”

Kampen mot hiv och aids har pågått i drygt 30 år. Rädsla för det okända, avstånds-tagande och marginalisering har inneburit stigmatisering av smittade och intolerans har drabbat hela grupper. Vad vi kan lära från denna kamp diskuteras på ett seminarium på den 30 juni med utgångspunkt i en nyproducerad dokumentärfilm om en av de viktigaste svenska aids-aktivisterna, Steve Sjöquist.

Läs vidare…

9 juni 2015

Stor diabetesstudie visar att sitagliptin inte ökar risken för hjärt-kärlhändelse vid behandling av typ 2-diabetiker

Läs vidare…

4 juni 2015

Starka resultat från IMPROVE-IT-studien publicerade i New England Journal of medicine

Läs vidare…

1 juni 2015

Nya data för pembrolizumab vid huvud-halscancer visar varaktigt behandlingssvar

Läs vidare…

29 maj 2015

Data på bred front för pembrolizumab vid årets amerikanska onkologikongress ASCO

Läs vidare…

22 maj 2015

​Positivt CHMP-utlåtande för PD-1 hämmaren KEYTRUDA® (pembrolizumab) för behandling av malignt melanom

Läs vidare…

27 april 2015

Med en innovationsblogg vill MSD bidra till ett mer innovativt Sverige

Idag lanserar MSD Innovation Sverige – en videoblogg om innovation, kreativitet och mångfald. Varannan vecka intervjuar journalisten Mats Ögren Wanger ledande profiler inom näringsliv, politik, forskning och samhälle om Sveriges ödefråga: hur ska vi kunna fortsätta att vara innovativa?

Läs vidare…

22 april 2015

Lungcancerpatienter med högt uttryck av biomarkören PD-L1 har bäst behandlingssvar

Vid den onkologiska kongressen AACR (American Association for Cancer Research) presenterades lungcancerdata från studien KEYNOTE-001 där pembrolizumab studerades vid icke-småcellig lungcancer. Resultaten visar att PD-L1 kan vara en relevant biomarkör för att identifiera patienter som kan ha störst nytta av en PD-1 hämmare.

Läs vidare…

21 april 2015

Pembrolizumab visar bättre överlevnad än ipilimumab vid malignt melanom

Vid den onkologiska kongressen AACR i Philadelphia presenterades den 19:e april data för fas 3 studien KEYNOTE-006 där pembrolizumab jämförs med ipilimumab hos patienter med avancerat malignt melanom. Detta är första gången en PD-1-hämmare uppvisar en överlevnadsvinst jämfört med annan immunonkologisk standard-behandling för första linjens behandling av avancerat malignt melanom.

Läs vidare…

25 mars 2015

Pembrolizumab visar bättre överlevnad än ipilimumab

Fas 3 studien (KEYNOTE-006) där pembrolizumab jämfördes med ipilimumab för patienter med avancerat malignt melanom avbröts i förtid då studien nått sina båda primära endpoints, överlevnad och progressionsfri överlevnad. Detta är första gången en PD-1-hämmare uppvisar en överlevnadsvinst jämfört med annan immunonkologisk standardbehandling för första linjens behandling av avancerat malignt melanom.

Läs vidare…

23 mars 2015

MSD flyttar till Hagastaden

MSD är det första globala hälso- och sjukvårdsföretag som flyttar hela sin svenska verksamhet till Hagastaden. Den 25 mars invigs den nya lokalerna som ligger i det nya medicinska kluster som nu byggs i anslutning till Karolinska Institutet och Nya Karolinska Sjukhuset i Solna.

Läs vidare…

28 januari 2015

EMAs vetenskapliga kommitté rekommenderar godkännande av nytt antibiotikum mot akut bakteriell hud- och mjukvävnadsinfektion

Den vetenskapliga kommittén för humanläkemedel, CHMP, vid europeiska läkemedelsmyndigheten EMA, rekommenderar att SIVEXTRO® (tedizolid fosfat) från MSD godkänns för behandling av akut bakteriell hud- och mjukvävnadsinfektion hos vuxna.

Läs vidare…

8 december 2015

Flera länder på väg att utrota flodblindhet

Nobelpristagaren William C. Campbell har idag besökt MSD[1] Sverige i Hagastaden för att berätta om hur han under sin tid på MSD utvecklade läkemedlet ivermektin för behandling av bland annat flodblindhet. Björn Thylefors, direktör för Mectizan Donation Program 2001-07, medverkade också.

Läs vidare…

26 november 2015

Pressinbjudan till premiärvisning av Staffan Hildebrands film ”Den längsta resan, är resan inåt - Filmen om Steve”

Pressinbjudan till ”Den längsta resan, är resan inåt - Filmen om Steve” som är en dokumentär långfilm. Filmen skildrar författaren och hiv-aktivisten Steve Sjöquist och hans dramatiska livsresa. När: Söndagen 29 november kl 12.30 - 15.30 Var: Biografen Skandia, Drottninggatan 82, Stockholm Anmälan: info@hiv-sverige.se

Läs vidare…

5 oktober 2015

Varma gratulationer till vår före detta medarbetare William C. Campbell som tillsammans med två andra forskare tilldelats Nobelpriset i fysiologi eller medicin

Fil Dr William C. Campbell har tilldelats Nobelpriset i fysiologi eller medicin för upptäckten av avermectin och vidareutvecklingen av läkemedlet ivermectin som används mot flodblindhet. Dr. Campbell genomförde sin Nobelprisbelönta forskning vid MSDs forskningslaboratorier i Rahway, New Jersey där han arbetade från 1957 fram till sin pension 1990.

Läs vidare…

28 september 2015

Nya data från KEYNOTE-028 visar att pembrolizumab har effekt på flera svårbehandlade cancerformer

På den europeiska cancerkongressen ECC (European Cancer Congress) i Wien presenterades nya data från studien KEYNOTE-028. Studien är en fas 1b studie som studerat PD-1-hämmaren KEYTRUDA® (pembrolizumab) på flera svårbehandlade cancerformer.

Läs vidare…

24 september 2015

EU-kommissionen godkänner kombinationen ceftolozane och tazobactam för behandling av komplicerad bukinfektion, akut njurbäckeninfektion samt komplicerad urinvägsinfektion

Idag meddelade Europeiska läkemedelsverket att de godkänner läkemedlet Zerbaxa (ceftolozane och tazobactam) för behandling av vuxna patienter med komplicerade intraabdominella infektioner, akut njurbäckeninfektionsamt samt komplicerad urinvägsinfektion.

Läs vidare…

22 september 2015

Sveriges höga aborttal kan förklaras av att svenska kvinnor vet för lite om preventivmedel och förlitar sig på ineffektiva metoder

Sverige har, trots subventionerade preventivmedel, högst aborttal i Västeuropa. Nu visar en nyligen publicerad nationell studie att svenska kvinnor använder preventivmedel i mindre utsträckning än kvinnor i andra länder och att fler använder ineffektiva metoder.

Läs vidare…

16 september 2015

Ny studie på vuxna med typ 2-diabetes visar att omarigliptin en gång per vecka har likvärdig effekt (sänkning av Hba1c) som sitagliptin en gång dagligen.

Resultaten pre­senteras idag kl 16.00 – 17.30 i session OP 19, presentation 110, på den europeiska diabetes­kongressen (www.easd.org) i Stockholm; Omarigliptin, a once-weekly DPP-4 inhibitor, provides similar glycaemic control to sitagliptin in patients with type 2 diabetes mellitus inadequately controlled on metformin; E.Gantz, E. Lai, S. Suryawanshi, P. Andryuk, S. S. Engel, USA

Läs vidare…

19 augusti 2015

Sverige första land i världen att inkludera patient i en global fas 2-studie med PD-1 -hämmaren pembrolizumab vid återfall av Hodgkins lymfom

I juli inkluderades den första patienten i världen i en fas 2-studie med PD-1-hämmaren pembrolizumab vid återfall av Hodgkins lymfom. Studien bedrivs bland annat vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och riktar sig till patienter med avancerat Hodgkins lymfom som inte svarar på behandling, fått återfall efter autolog stamcellstransplantation eller inte är aktuella för sådan.

Läs vidare…

30 juni 2015

Förhandsvisning i Almedalen av Staffan Hildebrands dokumentärfilm – ”Den längsta resan är resan inåt - Filmen om Steve”

Kampen mot hiv och aids har pågått i drygt 30 år. Rädsla för det okända, avstånds-tagande och marginalisering har inneburit stigmatisering av smittade och intolerans har drabbat hela grupper. Vad vi kan lära från denna kamp diskuteras på ett seminarium på den 30 juni med utgångspunkt i en nyproducerad dokumentärfilm om en av de viktigaste svenska aids-aktivisterna, Steve Sjöquist.

Läs vidare…

9 juni 2015

Stor diabetesstudie visar att sitagliptin inte ökar risken för hjärt-kärlhändelse vid behandling av typ 2-diabetiker

Läs vidare…

4 juni 2015

Starka resultat från IMPROVE-IT-studien publicerade i New England Journal of medicine

Läs vidare…

1 juni 2015

Nya data för pembrolizumab vid huvud-halscancer visar varaktigt behandlingssvar

Läs vidare…

29 maj 2015

Data på bred front för pembrolizumab vid årets amerikanska onkologikongress ASCO

Läs vidare…

22 maj 2015

​Positivt CHMP-utlåtande för PD-1 hämmaren KEYTRUDA® (pembrolizumab) för behandling av malignt melanom

Läs vidare…

27 april 2015

Med en innovationsblogg vill MSD bidra till ett mer innovativt Sverige

Idag lanserar MSD Innovation Sverige – en videoblogg om innovation, kreativitet och mångfald. Varannan vecka intervjuar journalisten Mats Ögren Wanger ledande profiler inom näringsliv, politik, forskning och samhälle om Sveriges ödefråga: hur ska vi kunna fortsätta att vara innovativa?

Läs vidare…

22 april 2015

Lungcancerpatienter med högt uttryck av biomarkören PD-L1 har bäst behandlingssvar

Vid den onkologiska kongressen AACR (American Association for Cancer Research) presenterades lungcancerdata från studien KEYNOTE-001 där pembrolizumab studerades vid icke-småcellig lungcancer. Resultaten visar att PD-L1 kan vara en relevant biomarkör för att identifiera patienter som kan ha störst nytta av en PD-1 hämmare.

Läs vidare…

21 april 2015

Pembrolizumab visar bättre överlevnad än ipilimumab vid malignt melanom

Vid den onkologiska kongressen AACR i Philadelphia presenterades den 19:e april data för fas 3 studien KEYNOTE-006 där pembrolizumab jämförs med ipilimumab hos patienter med avancerat malignt melanom. Detta är första gången en PD-1-hämmare uppvisar en överlevnadsvinst jämfört med annan immunonkologisk standard-behandling för första linjens behandling av avancerat malignt melanom.

Läs vidare…

25 mars 2015

Pembrolizumab visar bättre överlevnad än ipilimumab

Fas 3 studien (KEYNOTE-006) där pembrolizumab jämfördes med ipilimumab för patienter med avancerat malignt melanom avbröts i förtid då studien nått sina båda primära endpoints, överlevnad och progressionsfri överlevnad. Detta är första gången en PD-1-hämmare uppvisar en överlevnadsvinst jämfört med annan immunonkologisk standardbehandling för första linjens behandling av avancerat malignt melanom.

Läs vidare…

23 mars 2015

MSD flyttar till Hagastaden

MSD är det första globala hälso- och sjukvårdsföretag som flyttar hela sin svenska verksamhet till Hagastaden. Den 25 mars invigs den nya lokalerna som ligger i det nya medicinska kluster som nu byggs i anslutning till Karolinska Institutet och Nya Karolinska Sjukhuset i Solna.

Läs vidare…

28 januari 2015

EMAs vetenskapliga kommitté rekommenderar godkännande av nytt antibiotikum mot akut bakteriell hud- och mjukvävnadsinfektion

Den vetenskapliga kommittén för humanläkemedel, CHMP, vid europeiska läkemedelsmyndigheten EMA, rekommenderar att SIVEXTRO® (tedizolid fosfat) från MSD godkänns för behandling av akut bakteriell hud- och mjukvävnadsinfektion hos vuxna.

Läs vidare…

8 december 2015

Flera länder på väg att utrota flodblindhet

Nobelpristagaren William C. Campbell har idag besökt MSD[1] Sverige i Hagastaden för att berätta om hur han under sin tid på MSD utvecklade läkemedlet ivermektin för behandling av bland annat flodblindhet. Björn Thylefors, direktör för Mectizan Donation Program 2001-07, medverkade också.

Läs vidare…

26 november 2015

Pressinbjudan till premiärvisning av Staffan Hildebrands film ”Den längsta resan, är resan inåt - Filmen om Steve”

Pressinbjudan till ”Den längsta resan, är resan inåt - Filmen om Steve” som är en dokumentär långfilm. Filmen skildrar författaren och hiv-aktivisten Steve Sjöquist och hans dramatiska livsresa. När: Söndagen 29 november kl 12.30 - 15.30 Var: Biografen Skandia, Drottninggatan 82, Stockholm Anmälan: info@hiv-sverige.se

Läs vidare…

5 oktober 2015

Varma gratulationer till vår före detta medarbetare William C. Campbell som tillsammans med två andra forskare tilldelats Nobelpriset i fysiologi eller medicin

Fil Dr William C. Campbell har tilldelats Nobelpriset i fysiologi eller medicin för upptäckten av avermectin och vidareutvecklingen av läkemedlet ivermectin som används mot flodblindhet. Dr. Campbell genomförde sin Nobelprisbelönta forskning vid MSDs forskningslaboratorier i Rahway, New Jersey där han arbetade från 1957 fram till sin pension 1990.

Läs vidare…

28 september 2015

Nya data från KEYNOTE-028 visar att pembrolizumab har effekt på flera svårbehandlade cancerformer

På den europeiska cancerkongressen ECC (European Cancer Congress) i Wien presenterades nya data från studien KEYNOTE-028. Studien är en fas 1b studie som studerat PD-1-hämmaren KEYTRUDA® (pembrolizumab) på flera svårbehandlade cancerformer.

Läs vidare…

24 september 2015

EU-kommissionen godkänner kombinationen ceftolozane och tazobactam för behandling av komplicerad bukinfektion, akut njurbäckeninfektion samt komplicerad urinvägsinfektion

Idag meddelade Europeiska läkemedelsverket att de godkänner läkemedlet Zerbaxa (ceftolozane och tazobactam) för behandling av vuxna patienter med komplicerade intraabdominella infektioner, akut njurbäckeninfektionsamt samt komplicerad urinvägsinfektion.

Läs vidare…

22 september 2015

Sveriges höga aborttal kan förklaras av att svenska kvinnor vet för lite om preventivmedel och förlitar sig på ineffektiva metoder

Sverige har, trots subventionerade preventivmedel, högst aborttal i Västeuropa. Nu visar en nyligen publicerad nationell studie att svenska kvinnor använder preventivmedel i mindre utsträckning än kvinnor i andra länder och att fler använder ineffektiva metoder.

Läs vidare…

16 september 2015

Ny studie på vuxna med typ 2-diabetes visar att omarigliptin en gång per vecka har likvärdig effekt (sänkning av Hba1c) som sitagliptin en gång dagligen.

Resultaten pre­senteras idag kl 16.00 – 17.30 i session OP 19, presentation 110, på den europeiska diabetes­kongressen (www.easd.org) i Stockholm; Omarigliptin, a once-weekly DPP-4 inhibitor, provides similar glycaemic control to sitagliptin in patients with type 2 diabetes mellitus inadequately controlled on metformin; E.Gantz, E. Lai, S. Suryawanshi, P. Andryuk, S. S. Engel, USA

Läs vidare…

19 augusti 2015

Sverige första land i världen att inkludera patient i en global fas 2-studie med PD-1 -hämmaren pembrolizumab vid återfall av Hodgkins lymfom

I juli inkluderades den första patienten i världen i en fas 2-studie med PD-1-hämmaren pembrolizumab vid återfall av Hodgkins lymfom. Studien bedrivs bland annat vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och riktar sig till patienter med avancerat Hodgkins lymfom som inte svarar på behandling, fått återfall efter autolog stamcellstransplantation eller inte är aktuella för sådan.

Läs vidare…

30 juni 2015

Förhandsvisning i Almedalen av Staffan Hildebrands dokumentärfilm – ”Den längsta resan är resan inåt - Filmen om Steve”

Kampen mot hiv och aids har pågått i drygt 30 år. Rädsla för det okända, avstånds-tagande och marginalisering har inneburit stigmatisering av smittade och intolerans har drabbat hela grupper. Vad vi kan lära från denna kamp diskuteras på ett seminarium på den 30 juni med utgångspunkt i en nyproducerad dokumentärfilm om en av de viktigaste svenska aids-aktivisterna, Steve Sjöquist.

Läs vidare…

9 juni 2015

Stor diabetesstudie visar att sitagliptin inte ökar risken för hjärt-kärlhändelse vid behandling av typ 2-diabetiker

Läs vidare…

4 juni 2015

Starka resultat från IMPROVE-IT-studien publicerade i New England Journal of medicine

Läs vidare…

1 juni 2015

Nya data för pembrolizumab vid huvud-halscancer visar varaktigt behandlingssvar

Läs vidare…

29 maj 2015

Data på bred front för pembrolizumab vid årets amerikanska onkologikongress ASCO

Läs vidare…

22 maj 2015

​Positivt CHMP-utlåtande för PD-1 hämmaren KEYTRUDA® (pembrolizumab) för behandling av malignt melanom

Läs vidare…

27 april 2015

Med en innovationsblogg vill MSD bidra till ett mer innovativt Sverige

Idag lanserar MSD Innovation Sverige – en videoblogg om innovation, kreativitet och mångfald. Varannan vecka intervjuar journalisten Mats Ögren Wanger ledande profiler inom näringsliv, politik, forskning och samhälle om Sveriges ödefråga: hur ska vi kunna fortsätta att vara innovativa?

Läs vidare…

22 april 2015

Lungcancerpatienter med högt uttryck av biomarkören PD-L1 har bäst behandlingssvar

Vid den onkologiska kongressen AACR (American Association for Cancer Research) presenterades lungcancerdata från studien KEYNOTE-001 där pembrolizumab studerades vid icke-småcellig lungcancer. Resultaten visar att PD-L1 kan vara en relevant biomarkör för att identifiera patienter som kan ha störst nytta av en PD-1 hämmare.

Läs vidare…

21 april 2015

Pembrolizumab visar bättre överlevnad än ipilimumab vid malignt melanom

Vid den onkologiska kongressen AACR i Philadelphia presenterades den 19:e april data för fas 3 studien KEYNOTE-006 där pembrolizumab jämförs med ipilimumab hos patienter med avancerat malignt melanom. Detta är första gången en PD-1-hämmare uppvisar en överlevnadsvinst jämfört med annan immunonkologisk standard-behandling för första linjens behandling av avancerat malignt melanom.

Läs vidare…

25 mars 2015

Pembrolizumab visar bättre överlevnad än ipilimumab

Fas 3 studien (KEYNOTE-006) där pembrolizumab jämfördes med ipilimumab för patienter med avancerat malignt melanom avbröts i förtid då studien nått sina båda primära endpoints, överlevnad och progressionsfri överlevnad. Detta är första gången en PD-1-hämmare uppvisar en överlevnadsvinst jämfört med annan immunonkologisk standardbehandling för första linjens behandling av avancerat malignt melanom.

Läs vidare…

23 mars 2015

MSD flyttar till Hagastaden

MSD är det första globala hälso- och sjukvårdsföretag som flyttar hela sin svenska verksamhet till Hagastaden. Den 25 mars invigs den nya lokalerna som ligger i det nya medicinska kluster som nu byggs i anslutning till Karolinska Institutet och Nya Karolinska Sjukhuset i Solna.

Läs vidare…

28 januari 2015

EMAs vetenskapliga kommitté rekommenderar godkännande av nytt antibiotikum mot akut bakteriell hud- och mjukvävnadsinfektion

Den vetenskapliga kommittén för humanläkemedel, CHMP, vid europeiska läkemedelsmyndigheten EMA, rekommenderar att SIVEXTRO® (tedizolid fosfat) från MSD godkänns för behandling av akut bakteriell hud- och mjukvävnadsinfektion hos vuxna.

Läs vidare…

8 december 2015

Flera länder på väg att utrota flodblindhet

Nobelpristagaren William C. Campbell har idag besökt MSD[1] Sverige i Hagastaden för att berätta om hur han under sin tid på MSD utvecklade läkemedlet ivermektin för behandling av bland annat flodblindhet. Björn Thylefors, direktör för Mectizan Donation Program 2001-07, medverkade också.

Läs vidare…

26 november 2015

Pressinbjudan till premiärvisning av Staffan Hildebrands film ”Den längsta resan, är resan inåt - Filmen om Steve”

Pressinbjudan till ”Den längsta resan, är resan inåt - Filmen om Steve” som är en dokumentär långfilm. Filmen skildrar författaren och hiv-aktivisten Steve Sjöquist och hans dramatiska livsresa. När: Söndagen 29 november kl 12.30 - 15.30 Var: Biografen Skandia, Drottninggatan 82, Stockholm Anmälan: info@hiv-sverige.se

Läs vidare…

5 oktober 2015

Varma gratulationer till vår före detta medarbetare William C. Campbell som tillsammans med två andra forskare tilldelats Nobelpriset i fysiologi eller medicin

Fil Dr William C. Campbell har tilldelats Nobelpriset i fysiologi eller medicin för upptäckten av avermectin och vidareutvecklingen av läkemedlet ivermectin som används mot flodblindhet. Dr. Campbell genomförde sin Nobelprisbelönta forskning vid MSDs forskningslaboratorier i Rahway, New Jersey där han arbetade från 1957 fram till sin pension 1990.

Läs vidare…

28 september 2015

Nya data från KEYNOTE-028 visar att pembrolizumab har effekt på flera svårbehandlade cancerformer

På den europeiska cancerkongressen ECC (European Cancer Congress) i Wien presenterades nya data från studien KEYNOTE-028. Studien är en fas 1b studie som studerat PD-1-hämmaren KEYTRUDA® (pembrolizumab) på flera svårbehandlade cancerformer.

Läs vidare…

24 september 2015

EU-kommissionen godkänner kombinationen ceftolozane och tazobactam för behandling av komplicerad bukinfektion, akut njurbäckeninfektion samt komplicerad urinvägsinfektion

Idag meddelade Europeiska läkemedelsverket att de godkänner läkemedlet Zerbaxa (ceftolozane och tazobactam) för behandling av vuxna patienter med komplicerade intraabdominella infektioner, akut njurbäckeninfektionsamt samt komplicerad urinvägsinfektion.

Läs vidare…

22 september 2015

Sveriges höga aborttal kan förklaras av att svenska kvinnor vet för lite om preventivmedel och förlitar sig på ineffektiva metoder

Sverige har, trots subventionerade preventivmedel, högst aborttal i Västeuropa. Nu visar en nyligen publicerad nationell studie att svenska kvinnor använder preventivmedel i mindre utsträckning än kvinnor i andra länder och att fler använder ineffektiva metoder.

Läs vidare…

16 september 2015

Ny studie på vuxna med typ 2-diabetes visar att omarigliptin en gång per vecka har likvärdig effekt (sänkning av Hba1c) som sitagliptin en gång dagligen.

Resultaten pre­senteras idag kl 16.00 – 17.30 i session OP 19, presentation 110, på den europeiska diabetes­kongressen (www.easd.org) i Stockholm; Omarigliptin, a once-weekly DPP-4 inhibitor, provides similar glycaemic control to sitagliptin in patients with type 2 diabetes mellitus inadequately controlled on metformin; E.Gantz, E. Lai, S. Suryawanshi, P. Andryuk, S. S. Engel, USA

Läs vidare…

19 augusti 2015

Sverige första land i världen att inkludera patient i en global fas 2-studie med PD-1 -hämmaren pembrolizumab vid återfall av Hodgkins lymfom

I juli inkluderades den första patienten i världen i en fas 2-studie med PD-1-hämmaren pembrolizumab vid återfall av Hodgkins lymfom. Studien bedrivs bland annat vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och riktar sig till patienter med avancerat Hodgkins lymfom som inte svarar på behandling, fått återfall efter autolog stamcellstransplantation eller inte är aktuella för sådan.

Läs vidare…

30 juni 2015

Förhandsvisning i Almedalen av Staffan Hildebrands dokumentärfilm – ”Den längsta resan är resan inåt - Filmen om Steve”

Kampen mot hiv och aids har pågått i drygt 30 år. Rädsla för det okända, avstånds-tagande och marginalisering har inneburit stigmatisering av smittade och intolerans har drabbat hela grupper. Vad vi kan lära från denna kamp diskuteras på ett seminarium på den 30 juni med utgångspunkt i en nyproducerad dokumentärfilm om en av de viktigaste svenska aids-aktivisterna, Steve Sjöquist.

Läs vidare…

9 juni 2015

Stor diabetesstudie visar att sitagliptin inte ökar risken för hjärt-kärlhändelse vid behandling av typ 2-diabetiker

Läs vidare…

4 juni 2015

Starka resultat från IMPROVE-IT-studien publicerade i New England Journal of medicine

Läs vidare…

1 juni 2015

Nya data för pembrolizumab vid huvud-halscancer visar varaktigt behandlingssvar

Läs vidare…

29 maj 2015

Data på bred front för pembrolizumab vid årets amerikanska onkologikongress ASCO

Läs vidare…

22 maj 2015

​Positivt CHMP-utlåtande för PD-1 hämmaren KEYTRUDA® (pembrolizumab) för behandling av malignt melanom

Läs vidare…

27 april 2015

Med en innovationsblogg vill MSD bidra till ett mer innovativt Sverige

Idag lanserar MSD Innovation Sverige – en videoblogg om innovation, kreativitet och mångfald. Varannan vecka intervjuar journalisten Mats Ögren Wanger ledande profiler inom näringsliv, politik, forskning och samhälle om Sveriges ödefråga: hur ska vi kunna fortsätta att vara innovativa?

Läs vidare…

22 april 2015

Lungcancerpatienter med högt uttryck av biomarkören PD-L1 har bäst behandlingssvar

Vid den onkologiska kongressen AACR (American Association for Cancer Research) presenterades lungcancerdata från studien KEYNOTE-001 där pembrolizumab studerades vid icke-småcellig lungcancer. Resultaten visar att PD-L1 kan vara en relevant biomarkör för att identifiera patienter som kan ha störst nytta av en PD-1 hämmare.

Läs vidare…

21 april 2015

Pembrolizumab visar bättre överlevnad än ipilimumab vid malignt melanom

Vid den onkologiska kongressen AACR i Philadelphia presenterades den 19:e april data för fas 3 studien KEYNOTE-006 där pembrolizumab jämförs med ipilimumab hos patienter med avancerat malignt melanom. Detta är första gången en PD-1-hämmare uppvisar en överlevnadsvinst jämfört med annan immunonkologisk standard-behandling för första linjens behandling av avancerat malignt melanom.

Läs vidare…

25 mars 2015

Pembrolizumab visar bättre överlevnad än ipilimumab

Fas 3 studien (KEYNOTE-006) där pembrolizumab jämfördes med ipilimumab för patienter med avancerat malignt melanom avbröts i förtid då studien nått sina båda primära endpoints, överlevnad och progressionsfri överlevnad. Detta är första gången en PD-1-hämmare uppvisar en överlevnadsvinst jämfört med annan immunonkologisk standardbehandling för första linjens behandling av avancerat malignt melanom.

Läs vidare…

23 mars 2015

MSD flyttar till Hagastaden

MSD är det första globala hälso- och sjukvårdsföretag som flyttar hela sin svenska verksamhet till Hagastaden. Den 25 mars invigs den nya lokalerna som ligger i det nya medicinska kluster som nu byggs i anslutning till Karolinska Institutet och Nya Karolinska Sjukhuset i Solna.

Läs vidare…

28 januari 2015

EMAs vetenskapliga kommitté rekommenderar godkännande av nytt antibiotikum mot akut bakteriell hud- och mjukvävnadsinfektion

Den vetenskapliga kommittén för humanläkemedel, CHMP, vid europeiska läkemedelsmyndigheten EMA, rekommenderar att SIVEXTRO® (tedizolid fosfat) från MSD godkänns för behandling av akut bakteriell hud- och mjukvävnadsinfektion hos vuxna.

Läs vidare…

8 december 2015

Flera länder på väg att utrota flodblindhet

Nobelpristagaren William C. Campbell har idag besökt MSD[1] Sverige i Hagastaden för att berätta om hur han under sin tid på MSD utvecklade läkemedlet ivermektin för behandling av bland annat flodblindhet. Björn Thylefors, direktör för Mectizan Donation Program 2001-07, medverkade också.

Läs vidare…

26 november 2015

Pressinbjudan till premiärvisning av Staffan Hildebrands film ”Den längsta resan, är resan inåt - Filmen om Steve”

Pressinbjudan till ”Den längsta resan, är resan inåt - Filmen om Steve” som är en dokumentär långfilm. Filmen skildrar författaren och hiv-aktivisten Steve Sjöquist och hans dramatiska livsresa. När: Söndagen 29 november kl 12.30 - 15.30 Var: Biografen Skandia, Drottninggatan 82, Stockholm Anmälan: info@hiv-sverige.se

Läs vidare…

5 oktober 2015

Varma gratulationer till vår före detta medarbetare William C. Campbell som tillsammans med två andra forskare tilldelats Nobelpriset i fysiologi eller medicin

Fil Dr William C. Campbell har tilldelats Nobelpriset i fysiologi eller medicin för upptäckten av avermectin och vidareutvecklingen av läkemedlet ivermectin som används mot flodblindhet. Dr. Campbell genomförde sin Nobelprisbelönta forskning vid MSDs forskningslaboratorier i Rahway, New Jersey där han arbetade från 1957 fram till sin pension 1990.

Läs vidare…

28 september 2015

Nya data från KEYNOTE-028 visar att pembrolizumab har effekt på flera svårbehandlade cancerformer

På den europeiska cancerkongressen ECC (European Cancer Congress) i Wien presenterades nya data från studien KEYNOTE-028. Studien är en fas 1b studie som studerat PD-1-hämmaren KEYTRUDA® (pembrolizumab) på flera svårbehandlade cancerformer.

Läs vidare…

24 september 2015

EU-kommissionen godkänner kombinationen ceftolozane och tazobactam för behandling av komplicerad bukinfektion, akut njurbäckeninfektion samt komplicerad urinvägsinfektion

Idag meddelade Europeiska läkemedelsverket att de godkänner läkemedlet Zerbaxa (ceftolozane och tazobactam) för behandling av vuxna patienter med komplicerade intraabdominella infektioner, akut njurbäckeninfektionsamt samt komplicerad urinvägsinfektion.

Läs vidare…

22 september 2015

Sveriges höga aborttal kan förklaras av att svenska kvinnor vet för lite om preventivmedel och förlitar sig på ineffektiva metoder

Sverige har, trots subventionerade preventivmedel, högst aborttal i Västeuropa. Nu visar en nyligen publicerad nationell studie att svenska kvinnor använder preventivmedel i mindre utsträckning än kvinnor i andra länder och att fler använder ineffektiva metoder.

Läs vidare…

16 september 2015

Ny studie på vuxna med typ 2-diabetes visar att omarigliptin en gång per vecka har likvärdig effekt (sänkning av Hba1c) som sitagliptin en gång dagligen.

Resultaten pre­senteras idag kl 16.00 – 17.30 i session OP 19, presentation 110, på den europeiska diabetes­kongressen (www.easd.org) i Stockholm; Omarigliptin, a once-weekly DPP-4 inhibitor, provides similar glycaemic control to sitagliptin in patients with type 2 diabetes mellitus inadequately controlled on metformin; E.Gantz, E. Lai, S. Suryawanshi, P. Andryuk, S. S. Engel, USA

Läs vidare…

19 augusti 2015

Sverige första land i världen att inkludera patient i en global fas 2-studie med PD-1 -hämmaren pembrolizumab vid återfall av Hodgkins lymfom

I juli inkluderades den första patienten i världen i en fas 2-studie med PD-1-hämmaren pembrolizumab vid återfall av Hodgkins lymfom. Studien bedrivs bland annat vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och riktar sig till patienter med avancerat Hodgkins lymfom som inte svarar på behandling, fått återfall efter autolog stamcellstransplantation eller inte är aktuella för sådan.

Läs vidare…

30 juni 2015

Förhandsvisning i Almedalen av Staffan Hildebrands dokumentärfilm – ”Den längsta resan är resan inåt - Filmen om Steve”

Kampen mot hiv och aids har pågått i drygt 30 år. Rädsla för det okända, avstånds-tagande och marginalisering har inneburit stigmatisering av smittade och intolerans har drabbat hela grupper. Vad vi kan lära från denna kamp diskuteras på ett seminarium på den 30 juni med utgångspunkt i en nyproducerad dokumentärfilm om en av de viktigaste svenska aids-aktivisterna, Steve Sjöquist.

Läs vidare…

9 juni 2015

Stor diabetesstudie visar att sitagliptin inte ökar risken för hjärt-kärlhändelse vid behandling av typ 2-diabetiker

Läs vidare…

4 juni 2015

Starka resultat från IMPROVE-IT-studien publicerade i New England Journal of medicine

Läs vidare…

1 juni 2015

Nya data för pembrolizumab vid huvud-halscancer visar varaktigt behandlingssvar

Läs vidare…

29 maj 2015

Data på bred front för pembrolizumab vid årets amerikanska onkologikongress ASCO

Läs vidare…

22 maj 2015

​Positivt CHMP-utlåtande för PD-1 hämmaren KEYTRUDA® (pembrolizumab) för behandling av malignt melanom

Läs vidare…

27 april 2015

Med en innovationsblogg vill MSD bidra till ett mer innovativt Sverige

Idag lanserar MSD Innovation Sverige – en videoblogg om innovation, kreativitet och mångfald. Varannan vecka intervjuar journalisten Mats Ögren Wanger ledande profiler inom näringsliv, politik, forskning och samhälle om Sveriges ödefråga: hur ska vi kunna fortsätta att vara innovativa?

Läs vidare…

22 april 2015

Lungcancerpatienter med högt uttryck av biomarkören PD-L1 har bäst behandlingssvar

Vid den onkologiska kongressen AACR (American Association for Cancer Research) presenterades lungcancerdata från studien KEYNOTE-001 där pembrolizumab studerades vid icke-småcellig lungcancer. Resultaten visar att PD-L1 kan vara en relevant biomarkör för att identifiera patienter som kan ha störst nytta av en PD-1 hämmare.

Läs vidare…

21 april 2015

Pembrolizumab visar bättre överlevnad än ipilimumab vid malignt melanom

Vid den onkologiska kongressen AACR i Philadelphia presenterades den 19:e april data för fas 3 studien KEYNOTE-006 där pembrolizumab jämförs med ipilimumab hos patienter med avancerat malignt melanom. Detta är första gången en PD-1-hämmare uppvisar en överlevnadsvinst jämfört med annan immunonkologisk standard-behandling för första linjens behandling av avancerat malignt melanom.

Läs vidare…

25 mars 2015

Pembrolizumab visar bättre överlevnad än ipilimumab

Fas 3 studien (KEYNOTE-006) där pembrolizumab jämfördes med ipilimumab för patienter med avancerat malignt melanom avbröts i förtid då studien nått sina båda primära endpoints, överlevnad och progressionsfri överlevnad. Detta är första gången en PD-1-hämmare uppvisar en överlevnadsvinst jämfört med annan immunonkologisk standardbehandling för första linjens behandling av avancerat malignt melanom.

Läs vidare…

23 mars 2015

MSD flyttar till Hagastaden

MSD är det första globala hälso- och sjukvårdsföretag som flyttar hela sin svenska verksamhet till Hagastaden. Den 25 mars invigs den nya lokalerna som ligger i det nya medicinska kluster som nu byggs i anslutning till Karolinska Institutet och Nya Karolinska Sjukhuset i Solna.

Läs vidare…

28 januari 2015

EMAs vetenskapliga kommitté rekommenderar godkännande av nytt antibiotikum mot akut bakteriell hud- och mjukvävnadsinfektion

Den vetenskapliga kommittén för humanläkemedel, CHMP, vid europeiska läkemedelsmyndigheten EMA, rekommenderar att SIVEXTRO® (tedizolid fosfat) från MSD godkänns för behandling av akut bakteriell hud- och mjukvävnadsinfektion hos vuxna.

Läs vidare…

8 december 2015

Flera länder på väg att utrota flodblindhet

Nobelpristagaren William C. Campbell har idag besökt MSD[1] Sverige i Hagastaden för att berätta om hur han under sin tid på MSD utvecklade läkemedlet ivermektin för behandling av bland annat flodblindhet. Björn Thylefors, direktör för Mectizan Donation Program 2001-07, medverkade också.

Läs vidare…

26 november 2015

Pressinbjudan till premiärvisning av Staffan Hildebrands film ”Den längsta resan, är resan inåt - Filmen om Steve”

Pressinbjudan till ”Den längsta resan, är resan inåt - Filmen om Steve” som är en dokumentär långfilm. Filmen skildrar författaren och hiv-aktivisten Steve Sjöquist och hans dramatiska livsresa. När: Söndagen 29 november kl 12.30 - 15.30 Var: Biografen Skandia, Drottninggatan 82, Stockholm Anmälan: info@hiv-sverige.se

Läs vidare…

5 oktober 2015

Varma gratulationer till vår före detta medarbetare William C. Campbell som tillsammans med två andra forskare tilldelats Nobelpriset i fysiologi eller medicin

Fil Dr William C. Campbell har tilldelats Nobelpriset i fysiologi eller medicin för upptäckten av avermectin och vidareutvecklingen av läkemedlet ivermectin som används mot flodblindhet. Dr. Campbell genomförde sin Nobelprisbelönta forskning vid MSDs forskningslaboratorier i Rahway, New Jersey där han arbetade från 1957 fram till sin pension 1990.

Läs vidare…

28 september 2015

Nya data från KEYNOTE-028 visar att pembrolizumab har effekt på flera svårbehandlade cancerformer

På den europeiska cancerkongressen ECC (European Cancer Congress) i Wien presenterades nya data från studien KEYNOTE-028. Studien är en fas 1b studie som studerat PD-1-hämmaren KEYTRUDA® (pembrolizumab) på flera svårbehandlade cancerformer.

Läs vidare…

24 september 2015

EU-kommissionen godkänner kombinationen ceftolozane och tazobactam för behandling av komplicerad bukinfektion, akut njurbäckeninfektion samt komplicerad urinvägsinfektion

Idag meddelade Europeiska läkemedelsverket att de godkänner läkemedlet Zerbaxa (ceftolozane och tazobactam) för behandling av vuxna patienter med komplicerade intraabdominella infektioner, akut njurbäckeninfektionsamt samt komplicerad urinvägsinfektion.

Läs vidare…

22 september 2015

Sveriges höga aborttal kan förklaras av att svenska kvinnor vet för lite om preventivmedel och förlitar sig på ineffektiva metoder

Sverige har, trots subventionerade preventivmedel, högst aborttal i Västeuropa. Nu visar en nyligen publicerad nationell studie att svenska kvinnor använder preventivmedel i mindre utsträckning än kvinnor i andra länder och att fler använder ineffektiva metoder.

Läs vidare…

16 september 2015

Ny studie på vuxna med typ 2-diabetes visar att omarigliptin en gång per vecka har likvärdig effekt (sänkning av Hba1c) som sitagliptin en gång dagligen.

Resultaten pre­senteras idag kl 16.00 – 17.30 i session OP 19, presentation 110, på den europeiska diabetes­kongressen (www.easd.org) i Stockholm; Omarigliptin, a once-weekly DPP-4 inhibitor, provides similar glycaemic control to sitagliptin in patients with type 2 diabetes mellitus inadequately controlled on metformin; E.Gantz, E. Lai, S. Suryawanshi, P. Andryuk, S. S. Engel, USA

Läs vidare…

19 augusti 2015

Sverige första land i världen att inkludera patient i en global fas 2-studie med PD-1 -hämmaren pembrolizumab vid återfall av Hodgkins lymfom

I juli inkluderades den första patienten i världen i en fas 2-studie med PD-1-hämmaren pembrolizumab vid återfall av Hodgkins lymfom. Studien bedrivs bland annat vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och riktar sig till patienter med avancerat Hodgkins lymfom som inte svarar på behandling, fått återfall efter autolog stamcellstransplantation eller inte är aktuella för sådan.

Läs vidare…

30 juni 2015

Förhandsvisning i Almedalen av Staffan Hildebrands dokumentärfilm – ”Den längsta resan är resan inåt - Filmen om Steve”

Kampen mot hiv och aids har pågått i drygt 30 år. Rädsla för det okända, avstånds-tagande och marginalisering har inneburit stigmatisering av smittade och intolerans har drabbat hela grupper. Vad vi kan lära från denna kamp diskuteras på ett seminarium på den 30 juni med utgångspunkt i en nyproducerad dokumentärfilm om en av de viktigaste svenska aids-aktivisterna, Steve Sjöquist.

Läs vidare…

9 juni 2015

Stor diabetesstudie visar att sitagliptin inte ökar risken för hjärt-kärlhändelse vid behandling av typ 2-diabetiker

Läs vidare…

4 juni 2015

Starka resultat från IMPROVE-IT-studien publicerade i New England Journal of medicine

Läs vidare…

1 juni 2015

Nya data för pembrolizumab vid huvud-halscancer visar varaktigt behandlingssvar

Läs vidare…

29 maj 2015

Data på bred front för pembrolizumab vid årets amerikanska onkologikongress ASCO

Läs vidare…

22 maj 2015

​Positivt CHMP-utlåtande för PD-1 hämmaren KEYTRUDA® (pembrolizumab) för behandling av malignt melanom

Läs vidare…

27 april 2015

Med en innovationsblogg vill MSD bidra till ett mer innovativt Sverige

Idag lanserar MSD Innovation Sverige – en videoblogg om innovation, kreativitet och mångfald. Varannan vecka intervjuar journalisten Mats Ögren Wanger ledande profiler inom näringsliv, politik, forskning och samhälle om Sveriges ödefråga: hur ska vi kunna fortsätta att vara innovativa?

Läs vidare…

22 april 2015

Lungcancerpatienter med högt uttryck av biomarkören PD-L1 har bäst behandlingssvar

Vid den onkologiska kongressen AACR (American Association for Cancer Research) presenterades lungcancerdata från studien KEYNOTE-001 där pembrolizumab studerades vid icke-småcellig lungcancer. Resultaten visar att PD-L1 kan vara en relevant biomarkör för att identifiera patienter som kan ha störst nytta av en PD-1 hämmare.

Läs vidare…

21 april 2015

Pembrolizumab visar bättre överlevnad än ipilimumab vid malignt melanom

Vid den onkologiska kongressen AACR i Philadelphia presenterades den 19:e april data för fas 3 studien KEYNOTE-006 där pembrolizumab jämförs med ipilimumab hos patienter med avancerat malignt melanom. Detta är första gången en PD-1-hämmare uppvisar en överlevnadsvinst jämfört med annan immunonkologisk standard-behandling för första linjens behandling av avancerat malignt melanom.

Läs vidare…

25 mars 2015

Pembrolizumab visar bättre överlevnad än ipilimumab

Fas 3 studien (KEYNOTE-006) där pembrolizumab jämfördes med ipilimumab för patienter med avancerat malignt melanom avbröts i förtid då studien nått sina båda primära endpoints, överlevnad och progressionsfri överlevnad. Detta är första gången en PD-1-hämmare uppvisar en överlevnadsvinst jämfört med annan immunonkologisk standardbehandling för första linjens behandling av avancerat malignt melanom.

Läs vidare…

23 mars 2015

MSD flyttar till Hagastaden

MSD är det första globala hälso- och sjukvårdsföretag som flyttar hela sin svenska verksamhet till Hagastaden. Den 25 mars invigs den nya lokalerna som ligger i det nya medicinska kluster som nu byggs i anslutning till Karolinska Institutet och Nya Karolinska Sjukhuset i Solna.

Läs vidare…

28 januari 2015

EMAs vetenskapliga kommitté rekommenderar godkännande av nytt antibiotikum mot akut bakteriell hud- och mjukvävnadsinfektion

Den vetenskapliga kommittén för humanläkemedel, CHMP, vid europeiska läkemedelsmyndigheten EMA, rekommenderar att SIVEXTRO® (tedizolid fosfat) från MSD godkänns för behandling av akut bakteriell hud- och mjukvävnadsinfektion hos vuxna.

Läs vidare…Copyright © 2019 MSD Sverige AB