Press

Följande information är avsedd för journalister

2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2011 | 2010 | 2013 | 2012

20 december 2013

MSD inleder samarbete med GSK för att utvärdera ny kombinationsbehandling vid avancerad njurcancer

Samarbetet gäller en klinisk studie för att utvärdera behandling av patienter med avancerad njurcancer med en kombination av PD-1 hämmaren, immunterapin MK-3475 från MSD och den orala kinashämmare, pazopanib från GSK.

Läs vidare…

22 november 2013

Preliminära data visar en överlevnad på 81 procent efter ett år vid behandling av avancerat melanom med MK-3475

Nya preliminära data visar en överlevnad på 81 procent efter ett år vid behandling av avancerat malignt melanom när alla utvärderade doseringar slås samman för MSD:s PD-1 hämmare MK-3475 i monoterapi. Resultaten presenterades i veckan på Society for Melanoma Researchs 10:e internationella kongress i Philadelphia.

Läs vidare…

11 november 2013

Vi är glada att Propyless kan fortsätta tillhandahållas till svenska patienter

Läs vidare…

31 oktober 2013

MSD presenterar preliminära data för PD1-hämmaren MK-3475 för behandling av icke-småcellig lungcancer

MSD presenterar preliminära data för PD-1 hämmaren MK- 3475 från en fas I B-studie på patienter som tidigare behandlats för icke-småcellig lungcancer. MK-3475 är en läkemedelskandidat under utveckling som studerats på flera olika tumörformer bland annat malignt melanom och icke-småcellig lungcancer. Resultaten presenterades på 15th World Conference on Lung Cancer i Sydney, Australien.

Läs vidare…

25 september 2013

Ny behandling av ulcerös kolit godkänd i Europa

Europeiska Läkemedelsmyndigheten, EMA, utökar indikationen för TNF-hämmaren Simponi (golimumab) och godkänner den för behandling av måttlig till svår aktiv ulcerös kolit hos vuxna patienter där konventionell behandling inte haft tillräcklig effekt.

Läs vidare…

11 september 2013

Orion Pharma tar över marknadslicensen för Trilafon dekanoat

Orion Pharma tar över marknadsföringslicensen för Trilafon dekanoat (perfenazindekanoat) från MSD i Sverige, Norge, Danmark och Island. Ett avtal mellan företagen är tecknat och ansökningar har skickats in till respektive lands läkemedelsmyndighet för formella godkännanden av överföringen. I Finland har Orion Pharma sen tidigare marknadsföringslicensen och fortsätter att tillhandahålla produkten.

Läs vidare…

4 juli 2013

70 000 onödiga frakturer om året – utmaning för politiker och sjukvård

Hälso- och sjukvårdsföretaget MSD arrangerade på onsdagen ett seminarium i Almedalen där vård av patienter med osteoporos, benskörhet, diskuterades. För en gångs skull i debattsammanhang var samtliga deltagare rörande överens – det finns stora brister i sjukvården som måste åtgärdas för att alla de patienter som borde få behandling faktiskt ska få den.

Läs vidare…

3 juli 2013

Satsning och samarbete krävs om svensk forskning ska blomstra

För att svensk forskning inom Life science-området ska kunna behålla och helst stärka sin position i framtiden krävs både ett fördjupat samspel mellan universitet, politik och industri och ökade statliga satsningar. Detta var kontentan av diskussionen vid MSD:s välbesökta Almedalsseminarium på tisdagen om hur framgångsrika kluster inom medicinsk forskning ska främjas i Sverige.

Läs vidare…

28 juni 2013

Diabetesvårdens lotteri – varför inte vinst varje gång?

MSD i samarbete med Diabetesförbundet, SFSD (Svensk förening för sjuksköterskor i diabetesvård), SFD (Svensk förening för diabetologi) och Dagens Medicin Agenda bjuder in till diskussion under Almedalsveckan om hur vi återtar initiativet för att förbättra hälsan hos diabetespatienterna och göra diabetesvården mer jämlik. Onsdagen den 3 juli, kl:10:00-12:00, Burmeister, Dagens Medicins Vårdtorg.

Läs vidare…

26 juni 2013

70 000 onödiga frakturer varje år – vem bryr sig?

MSD i samarbete med Svenska Osteoporossällskapet arrangerar under Almedalsveckan ett seminarium, onsdagen den 3 juli 2013, kl.15:00-16:30 på Clarion Hotel Wisby, Erlanderska rummet.

Läs vidare…

17 juni 2013

Den svenska ryggplågan – mår patienterna bättre av nya nationella riktlinjer?

MSD i samarbete med Reumatikerförbundet och Dagens Medicin arrangerar under Almedalsveckan ett seminarium, torsdagen den 4 juli, kl: 10:30-12:00, Burmeister, Dagens Medicins Vårdtorg.

Läs vidare…

14 juni 2013

Femårsdata visar bibehållen minskning av symtom på aktiv ankyloserande spondylit hos patienter som fått Simponi

Långtidsdata visade på nyttan med Simponi (golimumab) genom förbättrad fysisk funktion och rörelseförmåga. GO-RAISE är en randomiserad, placebokontrollerad fas 3-studie som visade att behandling med TNF-hämmaren Simponi (golimumab) gav varaktig förbättring av sjukdomssymtom, fysisk funktion och rörlighet hos patienter med aktiv ankyloserande spondylit (AS), tidigare kallad Bechterews sjukdom.

Läs vidare…

12 juni 2013

MSD uppmärksammar flera aktuella politiska frågor under Almedalsveckan

MSD i samarbete med flera andra organisationer uppmärksammar ett antal aktuella frågor inom hälso – och sjukvården under årets Almedalsvecka.

Läs vidare…

5 juni 2013

Antikroppen lambrolizumab visade lovande effekt och säkerhet hos patienter med avancerat malignt melanom

Preliminära resultat från en fas I-studie med 135 patienter visade att antikroppen lambrolizumab krympte tumörer hos 38 procent av patienter med avancerat malignt melanom. Lambrolizumab blockerar receptorn PD-1 på T-celler i immunförsvaret och därigenom triggas de att angripa tumörvävnad.

Läs vidare…

4 juni 2013

Nytt läkemedel mot ofrivillig barnlöshet i läkemedelsförmånen

TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, har beslutat att Elonva (korifollitropin alfa) ska ingå i läkemedelsförmånen. Elonva är ett långtidsverkande hormon som används vid IVF-behandling (provrörsbefruktning). En injektion av Elonva ersätter de första sju dagarnas injektioner av de läkemedel som idag används för att stimulera tillväxten av äggblåsor.

Läs vidare…

14 maj 2013

Ny app hjälper personer med hiv att hålla koll på sina symtom

Eftersom behandlingen mot hiv är livslång är det viktigt att personer med hiv får en behandling som både är effektiv och som ger så få symtom som möjligt. Dagens behandlingar kan ge biverkningar som påverkar livskvaliteten. Med MSDs nya app Logga Hälsan kan man systematiskt föra dagbok över sina symtom och besvär.

Läs vidare…

3 maj 2013

MSD och Pfizer i samarbete om ny behandling för typ 2-diabetes

MSD (Merck i USA och Kanada) och Pfizer har tecknat ett globalt samarbetsavtal om att gemensamt utveckla och marknadsföra substansen ertugliflozin, en oral SGLT2- (Sodium Glucose Cotransporter) hämmare för behandling av typ 2-diabetes.

Läs vidare…

2 maj 2013

Lambrolizumab mot avancerat malignt melanom klassificerat som ny breakthrough therapy av FDA

MSDs läkemedelskandidat lambrolizumab, MK-3475, har av FDA klassificerats som breakthrough therapy för patienter med avancerat malignt melanom. Lambrolizumab är en antikropp riktad mot receptorn PD-1 (Programmed Death receptor) som nu studeras för behandling av patienter med avancerat malignt melanom och andra typer av tumörer.

Läs vidare…

25 april 2013

MSD i samarbete med Bristol-Myers Squibb kring utveckling av ny kombinationsbehandling mot kronisk hepatit C

Samarbetet gäller en klinisk fas II-studie för att utvärdera säkerhet och effekt för en peroral kombinationsbehandling med två läkemedelskandidater mot kronisk hepatit C, genotyp 1. Bristol-Myers Squibbs daclatasvir, en NS5A-replikationskomplexhämmare, och MSDs MK-5172, en NS3/4A-proteashämmare, ingår i studien.

Läs vidare…

22 april 2013

Ny app som stöd för kvinnor som genomgår IVF

För att öka möjligheten till en graviditet vid IVF-behandling (in vitro fertilisering/assisterad befruktning) är det viktigt att de olika läkemedlen tas vid rätt tid och i rätt dos vilket kan upplevas som krångligt.

Läs vidare…

8 mars 2013

Isentress® (raltegravir) tuggtablett godkänd för barn med hiv

Isentress är den första integrashämmaren som beviljats EU-godkännande för behandling av barn med hiv. Isentress ges som en tuggtablett, vilket är en ny beredningsform som underlättar för barnet att svälja tabletten.

Läs vidare…

20 december 2013

MSD inleder samarbete med GSK för att utvärdera ny kombinationsbehandling vid avancerad njurcancer

Samarbetet gäller en klinisk studie för att utvärdera behandling av patienter med avancerad njurcancer med en kombination av PD-1 hämmaren, immunterapin MK-3475 från MSD och den orala kinashämmare, pazopanib från GSK.

Läs vidare…

22 november 2013

Preliminära data visar en överlevnad på 81 procent efter ett år vid behandling av avancerat melanom med MK-3475

Nya preliminära data visar en överlevnad på 81 procent efter ett år vid behandling av avancerat malignt melanom när alla utvärderade doseringar slås samman för MSD:s PD-1 hämmare MK-3475 i monoterapi. Resultaten presenterades i veckan på Society for Melanoma Researchs 10:e internationella kongress i Philadelphia.

Läs vidare…

11 november 2013

Vi är glada att Propyless kan fortsätta tillhandahållas till svenska patienter

Läs vidare…

31 oktober 2013

MSD presenterar preliminära data för PD1-hämmaren MK-3475 för behandling av icke-småcellig lungcancer

MSD presenterar preliminära data för PD-1 hämmaren MK- 3475 från en fas I B-studie på patienter som tidigare behandlats för icke-småcellig lungcancer. MK-3475 är en läkemedelskandidat under utveckling som studerats på flera olika tumörformer bland annat malignt melanom och icke-småcellig lungcancer. Resultaten presenterades på 15th World Conference on Lung Cancer i Sydney, Australien.

Läs vidare…

25 september 2013

Ny behandling av ulcerös kolit godkänd i Europa

Europeiska Läkemedelsmyndigheten, EMA, utökar indikationen för TNF-hämmaren Simponi (golimumab) och godkänner den för behandling av måttlig till svår aktiv ulcerös kolit hos vuxna patienter där konventionell behandling inte haft tillräcklig effekt.

Läs vidare…

11 september 2013

Orion Pharma tar över marknadslicensen för Trilafon dekanoat

Orion Pharma tar över marknadsföringslicensen för Trilafon dekanoat (perfenazindekanoat) från MSD i Sverige, Norge, Danmark och Island. Ett avtal mellan företagen är tecknat och ansökningar har skickats in till respektive lands läkemedelsmyndighet för formella godkännanden av överföringen. I Finland har Orion Pharma sen tidigare marknadsföringslicensen och fortsätter att tillhandahålla produkten.

Läs vidare…

4 juli 2013

70 000 onödiga frakturer om året – utmaning för politiker och sjukvård

Hälso- och sjukvårdsföretaget MSD arrangerade på onsdagen ett seminarium i Almedalen där vård av patienter med osteoporos, benskörhet, diskuterades. För en gångs skull i debattsammanhang var samtliga deltagare rörande överens – det finns stora brister i sjukvården som måste åtgärdas för att alla de patienter som borde få behandling faktiskt ska få den.

Läs vidare…

3 juli 2013

Satsning och samarbete krävs om svensk forskning ska blomstra

För att svensk forskning inom Life science-området ska kunna behålla och helst stärka sin position i framtiden krävs både ett fördjupat samspel mellan universitet, politik och industri och ökade statliga satsningar. Detta var kontentan av diskussionen vid MSD:s välbesökta Almedalsseminarium på tisdagen om hur framgångsrika kluster inom medicinsk forskning ska främjas i Sverige.

Läs vidare…

28 juni 2013

Diabetesvårdens lotteri – varför inte vinst varje gång?

MSD i samarbete med Diabetesförbundet, SFSD (Svensk förening för sjuksköterskor i diabetesvård), SFD (Svensk förening för diabetologi) och Dagens Medicin Agenda bjuder in till diskussion under Almedalsveckan om hur vi återtar initiativet för att förbättra hälsan hos diabetespatienterna och göra diabetesvården mer jämlik. Onsdagen den 3 juli, kl:10:00-12:00, Burmeister, Dagens Medicins Vårdtorg.

Läs vidare…

26 juni 2013

70 000 onödiga frakturer varje år – vem bryr sig?

MSD i samarbete med Svenska Osteoporossällskapet arrangerar under Almedalsveckan ett seminarium, onsdagen den 3 juli 2013, kl.15:00-16:30 på Clarion Hotel Wisby, Erlanderska rummet.

Läs vidare…

17 juni 2013

Den svenska ryggplågan – mår patienterna bättre av nya nationella riktlinjer?

MSD i samarbete med Reumatikerförbundet och Dagens Medicin arrangerar under Almedalsveckan ett seminarium, torsdagen den 4 juli, kl: 10:30-12:00, Burmeister, Dagens Medicins Vårdtorg.

Läs vidare…

14 juni 2013

Femårsdata visar bibehållen minskning av symtom på aktiv ankyloserande spondylit hos patienter som fått Simponi

Långtidsdata visade på nyttan med Simponi (golimumab) genom förbättrad fysisk funktion och rörelseförmåga. GO-RAISE är en randomiserad, placebokontrollerad fas 3-studie som visade att behandling med TNF-hämmaren Simponi (golimumab) gav varaktig förbättring av sjukdomssymtom, fysisk funktion och rörlighet hos patienter med aktiv ankyloserande spondylit (AS), tidigare kallad Bechterews sjukdom.

Läs vidare…

12 juni 2013

MSD uppmärksammar flera aktuella politiska frågor under Almedalsveckan

MSD i samarbete med flera andra organisationer uppmärksammar ett antal aktuella frågor inom hälso – och sjukvården under årets Almedalsvecka.

Läs vidare…

5 juni 2013

Antikroppen lambrolizumab visade lovande effekt och säkerhet hos patienter med avancerat malignt melanom

Preliminära resultat från en fas I-studie med 135 patienter visade att antikroppen lambrolizumab krympte tumörer hos 38 procent av patienter med avancerat malignt melanom. Lambrolizumab blockerar receptorn PD-1 på T-celler i immunförsvaret och därigenom triggas de att angripa tumörvävnad.

Läs vidare…

4 juni 2013

Nytt läkemedel mot ofrivillig barnlöshet i läkemedelsförmånen

TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, har beslutat att Elonva (korifollitropin alfa) ska ingå i läkemedelsförmånen. Elonva är ett långtidsverkande hormon som används vid IVF-behandling (provrörsbefruktning). En injektion av Elonva ersätter de första sju dagarnas injektioner av de läkemedel som idag används för att stimulera tillväxten av äggblåsor.

Läs vidare…

14 maj 2013

Ny app hjälper personer med hiv att hålla koll på sina symtom

Eftersom behandlingen mot hiv är livslång är det viktigt att personer med hiv får en behandling som både är effektiv och som ger så få symtom som möjligt. Dagens behandlingar kan ge biverkningar som påverkar livskvaliteten. Med MSDs nya app Logga Hälsan kan man systematiskt föra dagbok över sina symtom och besvär.

Läs vidare…

3 maj 2013

MSD och Pfizer i samarbete om ny behandling för typ 2-diabetes

MSD (Merck i USA och Kanada) och Pfizer har tecknat ett globalt samarbetsavtal om att gemensamt utveckla och marknadsföra substansen ertugliflozin, en oral SGLT2- (Sodium Glucose Cotransporter) hämmare för behandling av typ 2-diabetes.

Läs vidare…

2 maj 2013

Lambrolizumab mot avancerat malignt melanom klassificerat som ny breakthrough therapy av FDA

MSDs läkemedelskandidat lambrolizumab, MK-3475, har av FDA klassificerats som breakthrough therapy för patienter med avancerat malignt melanom. Lambrolizumab är en antikropp riktad mot receptorn PD-1 (Programmed Death receptor) som nu studeras för behandling av patienter med avancerat malignt melanom och andra typer av tumörer.

Läs vidare…

25 april 2013

MSD i samarbete med Bristol-Myers Squibb kring utveckling av ny kombinationsbehandling mot kronisk hepatit C

Samarbetet gäller en klinisk fas II-studie för att utvärdera säkerhet och effekt för en peroral kombinationsbehandling med två läkemedelskandidater mot kronisk hepatit C, genotyp 1. Bristol-Myers Squibbs daclatasvir, en NS5A-replikationskomplexhämmare, och MSDs MK-5172, en NS3/4A-proteashämmare, ingår i studien.

Läs vidare…

22 april 2013

Ny app som stöd för kvinnor som genomgår IVF

För att öka möjligheten till en graviditet vid IVF-behandling (in vitro fertilisering/assisterad befruktning) är det viktigt att de olika läkemedlen tas vid rätt tid och i rätt dos vilket kan upplevas som krångligt.

Läs vidare…

8 mars 2013

Isentress® (raltegravir) tuggtablett godkänd för barn med hiv

Isentress är den första integrashämmaren som beviljats EU-godkännande för behandling av barn med hiv. Isentress ges som en tuggtablett, vilket är en ny beredningsform som underlättar för barnet att svälja tabletten.

Läs vidare…

20 december 2013

MSD inleder samarbete med GSK för att utvärdera ny kombinationsbehandling vid avancerad njurcancer

Samarbetet gäller en klinisk studie för att utvärdera behandling av patienter med avancerad njurcancer med en kombination av PD-1 hämmaren, immunterapin MK-3475 från MSD och den orala kinashämmare, pazopanib från GSK.

Läs vidare…

22 november 2013

Preliminära data visar en överlevnad på 81 procent efter ett år vid behandling av avancerat melanom med MK-3475

Nya preliminära data visar en överlevnad på 81 procent efter ett år vid behandling av avancerat malignt melanom när alla utvärderade doseringar slås samman för MSD:s PD-1 hämmare MK-3475 i monoterapi. Resultaten presenterades i veckan på Society for Melanoma Researchs 10:e internationella kongress i Philadelphia.

Läs vidare…

11 november 2013

Vi är glada att Propyless kan fortsätta tillhandahållas till svenska patienter

Läs vidare…

31 oktober 2013

MSD presenterar preliminära data för PD1-hämmaren MK-3475 för behandling av icke-småcellig lungcancer

MSD presenterar preliminära data för PD-1 hämmaren MK- 3475 från en fas I B-studie på patienter som tidigare behandlats för icke-småcellig lungcancer. MK-3475 är en läkemedelskandidat under utveckling som studerats på flera olika tumörformer bland annat malignt melanom och icke-småcellig lungcancer. Resultaten presenterades på 15th World Conference on Lung Cancer i Sydney, Australien.

Läs vidare…

25 september 2013

Ny behandling av ulcerös kolit godkänd i Europa

Europeiska Läkemedelsmyndigheten, EMA, utökar indikationen för TNF-hämmaren Simponi (golimumab) och godkänner den för behandling av måttlig till svår aktiv ulcerös kolit hos vuxna patienter där konventionell behandling inte haft tillräcklig effekt.

Läs vidare…

11 september 2013

Orion Pharma tar över marknadslicensen för Trilafon dekanoat

Orion Pharma tar över marknadsföringslicensen för Trilafon dekanoat (perfenazindekanoat) från MSD i Sverige, Norge, Danmark och Island. Ett avtal mellan företagen är tecknat och ansökningar har skickats in till respektive lands läkemedelsmyndighet för formella godkännanden av överföringen. I Finland har Orion Pharma sen tidigare marknadsföringslicensen och fortsätter att tillhandahålla produkten.

Läs vidare…

4 juli 2013

70 000 onödiga frakturer om året – utmaning för politiker och sjukvård

Hälso- och sjukvårdsföretaget MSD arrangerade på onsdagen ett seminarium i Almedalen där vård av patienter med osteoporos, benskörhet, diskuterades. För en gångs skull i debattsammanhang var samtliga deltagare rörande överens – det finns stora brister i sjukvården som måste åtgärdas för att alla de patienter som borde få behandling faktiskt ska få den.

Läs vidare…

3 juli 2013

Satsning och samarbete krävs om svensk forskning ska blomstra

För att svensk forskning inom Life science-området ska kunna behålla och helst stärka sin position i framtiden krävs både ett fördjupat samspel mellan universitet, politik och industri och ökade statliga satsningar. Detta var kontentan av diskussionen vid MSD:s välbesökta Almedalsseminarium på tisdagen om hur framgångsrika kluster inom medicinsk forskning ska främjas i Sverige.

Läs vidare…

28 juni 2013

Diabetesvårdens lotteri – varför inte vinst varje gång?

MSD i samarbete med Diabetesförbundet, SFSD (Svensk förening för sjuksköterskor i diabetesvård), SFD (Svensk förening för diabetologi) och Dagens Medicin Agenda bjuder in till diskussion under Almedalsveckan om hur vi återtar initiativet för att förbättra hälsan hos diabetespatienterna och göra diabetesvården mer jämlik. Onsdagen den 3 juli, kl:10:00-12:00, Burmeister, Dagens Medicins Vårdtorg.

Läs vidare…

26 juni 2013

70 000 onödiga frakturer varje år – vem bryr sig?

MSD i samarbete med Svenska Osteoporossällskapet arrangerar under Almedalsveckan ett seminarium, onsdagen den 3 juli 2013, kl.15:00-16:30 på Clarion Hotel Wisby, Erlanderska rummet.

Läs vidare…

17 juni 2013

Den svenska ryggplågan – mår patienterna bättre av nya nationella riktlinjer?

MSD i samarbete med Reumatikerförbundet och Dagens Medicin arrangerar under Almedalsveckan ett seminarium, torsdagen den 4 juli, kl: 10:30-12:00, Burmeister, Dagens Medicins Vårdtorg.

Läs vidare…

14 juni 2013

Femårsdata visar bibehållen minskning av symtom på aktiv ankyloserande spondylit hos patienter som fått Simponi

Långtidsdata visade på nyttan med Simponi (golimumab) genom förbättrad fysisk funktion och rörelseförmåga. GO-RAISE är en randomiserad, placebokontrollerad fas 3-studie som visade att behandling med TNF-hämmaren Simponi (golimumab) gav varaktig förbättring av sjukdomssymtom, fysisk funktion och rörlighet hos patienter med aktiv ankyloserande spondylit (AS), tidigare kallad Bechterews sjukdom.

Läs vidare…

12 juni 2013

MSD uppmärksammar flera aktuella politiska frågor under Almedalsveckan

MSD i samarbete med flera andra organisationer uppmärksammar ett antal aktuella frågor inom hälso – och sjukvården under årets Almedalsvecka.

Läs vidare…

5 juni 2013

Antikroppen lambrolizumab visade lovande effekt och säkerhet hos patienter med avancerat malignt melanom

Preliminära resultat från en fas I-studie med 135 patienter visade att antikroppen lambrolizumab krympte tumörer hos 38 procent av patienter med avancerat malignt melanom. Lambrolizumab blockerar receptorn PD-1 på T-celler i immunförsvaret och därigenom triggas de att angripa tumörvävnad.

Läs vidare…

4 juni 2013

Nytt läkemedel mot ofrivillig barnlöshet i läkemedelsförmånen

TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, har beslutat att Elonva (korifollitropin alfa) ska ingå i läkemedelsförmånen. Elonva är ett långtidsverkande hormon som används vid IVF-behandling (provrörsbefruktning). En injektion av Elonva ersätter de första sju dagarnas injektioner av de läkemedel som idag används för att stimulera tillväxten av äggblåsor.

Läs vidare…

14 maj 2013

Ny app hjälper personer med hiv att hålla koll på sina symtom

Eftersom behandlingen mot hiv är livslång är det viktigt att personer med hiv får en behandling som både är effektiv och som ger så få symtom som möjligt. Dagens behandlingar kan ge biverkningar som påverkar livskvaliteten. Med MSDs nya app Logga Hälsan kan man systematiskt föra dagbok över sina symtom och besvär.

Läs vidare…

3 maj 2013

MSD och Pfizer i samarbete om ny behandling för typ 2-diabetes

MSD (Merck i USA och Kanada) och Pfizer har tecknat ett globalt samarbetsavtal om att gemensamt utveckla och marknadsföra substansen ertugliflozin, en oral SGLT2- (Sodium Glucose Cotransporter) hämmare för behandling av typ 2-diabetes.

Läs vidare…

2 maj 2013

Lambrolizumab mot avancerat malignt melanom klassificerat som ny breakthrough therapy av FDA

MSDs läkemedelskandidat lambrolizumab, MK-3475, har av FDA klassificerats som breakthrough therapy för patienter med avancerat malignt melanom. Lambrolizumab är en antikropp riktad mot receptorn PD-1 (Programmed Death receptor) som nu studeras för behandling av patienter med avancerat malignt melanom och andra typer av tumörer.

Läs vidare…

25 april 2013

MSD i samarbete med Bristol-Myers Squibb kring utveckling av ny kombinationsbehandling mot kronisk hepatit C

Samarbetet gäller en klinisk fas II-studie för att utvärdera säkerhet och effekt för en peroral kombinationsbehandling med två läkemedelskandidater mot kronisk hepatit C, genotyp 1. Bristol-Myers Squibbs daclatasvir, en NS5A-replikationskomplexhämmare, och MSDs MK-5172, en NS3/4A-proteashämmare, ingår i studien.

Läs vidare…

22 april 2013

Ny app som stöd för kvinnor som genomgår IVF

För att öka möjligheten till en graviditet vid IVF-behandling (in vitro fertilisering/assisterad befruktning) är det viktigt att de olika läkemedlen tas vid rätt tid och i rätt dos vilket kan upplevas som krångligt.

Läs vidare…

8 mars 2013

Isentress® (raltegravir) tuggtablett godkänd för barn med hiv

Isentress är den första integrashämmaren som beviljats EU-godkännande för behandling av barn med hiv. Isentress ges som en tuggtablett, vilket är en ny beredningsform som underlättar för barnet att svälja tabletten.

Läs vidare…

20 december 2013

MSD inleder samarbete med GSK för att utvärdera ny kombinationsbehandling vid avancerad njurcancer

Samarbetet gäller en klinisk studie för att utvärdera behandling av patienter med avancerad njurcancer med en kombination av PD-1 hämmaren, immunterapin MK-3475 från MSD och den orala kinashämmare, pazopanib från GSK.

Läs vidare…

22 november 2013

Preliminära data visar en överlevnad på 81 procent efter ett år vid behandling av avancerat melanom med MK-3475

Nya preliminära data visar en överlevnad på 81 procent efter ett år vid behandling av avancerat malignt melanom när alla utvärderade doseringar slås samman för MSD:s PD-1 hämmare MK-3475 i monoterapi. Resultaten presenterades i veckan på Society for Melanoma Researchs 10:e internationella kongress i Philadelphia.

Läs vidare…

11 november 2013

Vi är glada att Propyless kan fortsätta tillhandahållas till svenska patienter

Läs vidare…

31 oktober 2013

MSD presenterar preliminära data för PD1-hämmaren MK-3475 för behandling av icke-småcellig lungcancer

MSD presenterar preliminära data för PD-1 hämmaren MK- 3475 från en fas I B-studie på patienter som tidigare behandlats för icke-småcellig lungcancer. MK-3475 är en läkemedelskandidat under utveckling som studerats på flera olika tumörformer bland annat malignt melanom och icke-småcellig lungcancer. Resultaten presenterades på 15th World Conference on Lung Cancer i Sydney, Australien.

Läs vidare…

25 september 2013

Ny behandling av ulcerös kolit godkänd i Europa

Europeiska Läkemedelsmyndigheten, EMA, utökar indikationen för TNF-hämmaren Simponi (golimumab) och godkänner den för behandling av måttlig till svår aktiv ulcerös kolit hos vuxna patienter där konventionell behandling inte haft tillräcklig effekt.

Läs vidare…

11 september 2013

Orion Pharma tar över marknadslicensen för Trilafon dekanoat

Orion Pharma tar över marknadsföringslicensen för Trilafon dekanoat (perfenazindekanoat) från MSD i Sverige, Norge, Danmark och Island. Ett avtal mellan företagen är tecknat och ansökningar har skickats in till respektive lands läkemedelsmyndighet för formella godkännanden av överföringen. I Finland har Orion Pharma sen tidigare marknadsföringslicensen och fortsätter att tillhandahålla produkten.

Läs vidare…

4 juli 2013

70 000 onödiga frakturer om året – utmaning för politiker och sjukvård

Hälso- och sjukvårdsföretaget MSD arrangerade på onsdagen ett seminarium i Almedalen där vård av patienter med osteoporos, benskörhet, diskuterades. För en gångs skull i debattsammanhang var samtliga deltagare rörande överens – det finns stora brister i sjukvården som måste åtgärdas för att alla de patienter som borde få behandling faktiskt ska få den.

Läs vidare…

3 juli 2013

Satsning och samarbete krävs om svensk forskning ska blomstra

För att svensk forskning inom Life science-området ska kunna behålla och helst stärka sin position i framtiden krävs både ett fördjupat samspel mellan universitet, politik och industri och ökade statliga satsningar. Detta var kontentan av diskussionen vid MSD:s välbesökta Almedalsseminarium på tisdagen om hur framgångsrika kluster inom medicinsk forskning ska främjas i Sverige.

Läs vidare…

28 juni 2013

Diabetesvårdens lotteri – varför inte vinst varje gång?

MSD i samarbete med Diabetesförbundet, SFSD (Svensk förening för sjuksköterskor i diabetesvård), SFD (Svensk förening för diabetologi) och Dagens Medicin Agenda bjuder in till diskussion under Almedalsveckan om hur vi återtar initiativet för att förbättra hälsan hos diabetespatienterna och göra diabetesvården mer jämlik. Onsdagen den 3 juli, kl:10:00-12:00, Burmeister, Dagens Medicins Vårdtorg.

Läs vidare…

26 juni 2013

70 000 onödiga frakturer varje år – vem bryr sig?

MSD i samarbete med Svenska Osteoporossällskapet arrangerar under Almedalsveckan ett seminarium, onsdagen den 3 juli 2013, kl.15:00-16:30 på Clarion Hotel Wisby, Erlanderska rummet.

Läs vidare…

17 juni 2013

Den svenska ryggplågan – mår patienterna bättre av nya nationella riktlinjer?

MSD i samarbete med Reumatikerförbundet och Dagens Medicin arrangerar under Almedalsveckan ett seminarium, torsdagen den 4 juli, kl: 10:30-12:00, Burmeister, Dagens Medicins Vårdtorg.

Läs vidare…

14 juni 2013

Femårsdata visar bibehållen minskning av symtom på aktiv ankyloserande spondylit hos patienter som fått Simponi

Långtidsdata visade på nyttan med Simponi (golimumab) genom förbättrad fysisk funktion och rörelseförmåga. GO-RAISE är en randomiserad, placebokontrollerad fas 3-studie som visade att behandling med TNF-hämmaren Simponi (golimumab) gav varaktig förbättring av sjukdomssymtom, fysisk funktion och rörlighet hos patienter med aktiv ankyloserande spondylit (AS), tidigare kallad Bechterews sjukdom.

Läs vidare…

12 juni 2013

MSD uppmärksammar flera aktuella politiska frågor under Almedalsveckan

MSD i samarbete med flera andra organisationer uppmärksammar ett antal aktuella frågor inom hälso – och sjukvården under årets Almedalsvecka.

Läs vidare…

5 juni 2013

Antikroppen lambrolizumab visade lovande effekt och säkerhet hos patienter med avancerat malignt melanom

Preliminära resultat från en fas I-studie med 135 patienter visade att antikroppen lambrolizumab krympte tumörer hos 38 procent av patienter med avancerat malignt melanom. Lambrolizumab blockerar receptorn PD-1 på T-celler i immunförsvaret och därigenom triggas de att angripa tumörvävnad.

Läs vidare…

4 juni 2013

Nytt läkemedel mot ofrivillig barnlöshet i läkemedelsförmånen

TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, har beslutat att Elonva (korifollitropin alfa) ska ingå i läkemedelsförmånen. Elonva är ett långtidsverkande hormon som används vid IVF-behandling (provrörsbefruktning). En injektion av Elonva ersätter de första sju dagarnas injektioner av de läkemedel som idag används för att stimulera tillväxten av äggblåsor.

Läs vidare…

14 maj 2013

Ny app hjälper personer med hiv att hålla koll på sina symtom

Eftersom behandlingen mot hiv är livslång är det viktigt att personer med hiv får en behandling som både är effektiv och som ger så få symtom som möjligt. Dagens behandlingar kan ge biverkningar som påverkar livskvaliteten. Med MSDs nya app Logga Hälsan kan man systematiskt föra dagbok över sina symtom och besvär.

Läs vidare…

3 maj 2013

MSD och Pfizer i samarbete om ny behandling för typ 2-diabetes

MSD (Merck i USA och Kanada) och Pfizer har tecknat ett globalt samarbetsavtal om att gemensamt utveckla och marknadsföra substansen ertugliflozin, en oral SGLT2- (Sodium Glucose Cotransporter) hämmare för behandling av typ 2-diabetes.

Läs vidare…

2 maj 2013

Lambrolizumab mot avancerat malignt melanom klassificerat som ny breakthrough therapy av FDA

MSDs läkemedelskandidat lambrolizumab, MK-3475, har av FDA klassificerats som breakthrough therapy för patienter med avancerat malignt melanom. Lambrolizumab är en antikropp riktad mot receptorn PD-1 (Programmed Death receptor) som nu studeras för behandling av patienter med avancerat malignt melanom och andra typer av tumörer.

Läs vidare…

25 april 2013

MSD i samarbete med Bristol-Myers Squibb kring utveckling av ny kombinationsbehandling mot kronisk hepatit C

Samarbetet gäller en klinisk fas II-studie för att utvärdera säkerhet och effekt för en peroral kombinationsbehandling med två läkemedelskandidater mot kronisk hepatit C, genotyp 1. Bristol-Myers Squibbs daclatasvir, en NS5A-replikationskomplexhämmare, och MSDs MK-5172, en NS3/4A-proteashämmare, ingår i studien.

Läs vidare…

22 april 2013

Ny app som stöd för kvinnor som genomgår IVF

För att öka möjligheten till en graviditet vid IVF-behandling (in vitro fertilisering/assisterad befruktning) är det viktigt att de olika läkemedlen tas vid rätt tid och i rätt dos vilket kan upplevas som krångligt.

Läs vidare…

8 mars 2013

Isentress® (raltegravir) tuggtablett godkänd för barn med hiv

Isentress är den första integrashämmaren som beviljats EU-godkännande för behandling av barn med hiv. Isentress ges som en tuggtablett, vilket är en ny beredningsform som underlättar för barnet att svälja tabletten.

Läs vidare…Copyright © 2019 MSD Sverige AB