Press

Följande information är avsedd för journalister

2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2011 | 2010 | 2013 | 2012

6 december 2012

Merck/MSD startar ny fas II/III-studie av BACE-hämmaren MK-8931 för behandling av Alzheimers sjukdom

EPOCH-studien ska utvärdera effekt och säkerhet av MK-8931 jämfört med placebo hos patienter med lindrig till medelsvår Alzheimers sjukdom. MK-8931 tas peroralt och är en BACE-hämmare, vilket innebär att den hämmar BACE, ett enzym som klyver amyloid-prekursorprotein till β-amyloid. MK-8931 är den första BACE-hämmaren som har nått till denna fas av klinisk forskning.

Läs vidare…

28 november 2012

Viktig forskning kring vaccination och reumatism uppmärksammas

MSD:s reumatologistipendium 2012 går till Meliha C Kapetanovic, överläkare och docent i reumatologi vid Lunds Universitet, för hennes forskning kring olika aspekter av vaccination hos patienter med inflammatoriska reumatologiska sjukdomar. Stipendiet om 200 000 kronor är ett av de största i Sverige inom reumatologi.

Läs vidare…

1 november 2012

MSD stödjer kampen mot mödradödlighet i Tanzania

MSD Sverige stödjer kampen mot mödradödlighet i Tanzania genom bidrag till World Lung Foundations Maternal Health Project som leds av Professor Staffan Bergström på Karolinska Institutet, avdelningen för Global Hälsa. Professor Bergström är redan idag känd över hela världen för sitt arbete att inrätta förlossningskliniker, utbilda barnmorskor och hälsovårdspersonal över hela Tanzania.

Läs vidare…

19 oktober 2012

Victrelis® belönas med 2012 års Prix Galien: Best Pharmaceutical Agent

Victrelis (boceprevir) har belönats med 2012 års Prix Galien Award som anses vara den främsta utmärkelsen inom life science-området. Victrelis har fått utmärkelsen i USA, Frankrike, Storbritannien och Belgien. Prix Galien Award uppmärksammar den tekniska och vetenskapliga kompetens och de framgångsrika kliniska prövningar som är en förutsättning för att utveckla innovativa läkemedel.

Läs vidare…

11 oktober 2012

25 års framgångsrikt samarbete för att utrota flodblindhet firas på Världssyndagen 11 okt

Idag på Världssyndagen, 25 år efter att donationsprogrammet MECTIZAN® (MDP) startade, firar MSD (Merck i USA/Kanada) och dess partners de viktiga framsteg som har gjorts på vägen för att utrota flodblindhet, en av de vanligaste orsakerna till blindhet som går att förhindra. En miljard behandlingar har donerats till närmare 117 000 samhällen i Afrika, Latinamerika och Jemen.

Läs vidare…

20 augusti 2012

Isentress® (raltegravir) visade bättre effekt och färre biverkningar än efavirenz efter 5 års behandling av patienter med hiv

Nya 5-årsdata från STARTMRK-studien visar att behandlingsregim med Isentress gav signifikant bättre virologisk och immunologisk effekt jämfört med standardbehandling med efavirenz. Isentress gav även färre läkemedelsrelaterade biverkningar. Detta är den hittills längsta studien där man följt tidigare obehandlade vuxna patienter med hiv-1 som får behandling med integrashämmare.

Läs vidare…

13 juli 2012

Uppdatering om fas III-prövning av Cat-K hämmaren odanacatib, ett läkemedel under utveckling för osteoporos

De primära effektmåtten var uppfyllda redan vid den första planerade interimsanalysen och studien kan därmed avslutas tidigare Den 11 juli meddelade Merck/MSD en uppdatering som gäller fas III-prövningen av företagets cathepsin K (cat-K)- hämmarens, odanacatib, förmåga att minska frakturrisken.

Läs vidare…

6 juli 2012

Spännande debatt om nya riktlinjer – få landsting har tidsplan för implementering

Besvikelse och förvåning. Detta var känslor som uttrycktes när en rapport presenterades som visade att endast ett fåtal landsting har en tydlig tidsplan för när vård enligt Socialstyrelsens nya riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar kommer att vara verklighet

Läs vidare…

5 juli 2012

Riktlinjer, vårdgaranti och kömiljard i fokus när bortglömd folksjukdom debatterades

För de inflammatoriska tarmsjukdomarna saknas nationella riktlinjer och väl fungerande register, och de ingår inte i SKL:s öppna jämförelser. Varför är det så här och vad kan våra beslutsfattare göra åt saken? Detta var frågor som diskuterades under ett mycket välbesökt seminarium i Visby på onsdagen.

Läs vidare…

5 juli 2012

Politiker och läkare överens i Almedalsdebatt: Bättre sexualundervisning och effektiva p-medel är grunden för att minska antalet oönskade aborter

Hur kan man minska antalet aborter och ofrivilliga graviditeter hos unga kvinnor i Sverige? Vid en paneldebatt som Dagens Medicin anordnade tillsammans med hälso- och sjukvårdsföretaget MSD i Almedalen var åsikterna om detta ganska eniga.

Läs vidare…

26 juni 2012

Ny svensk undersökning om diabetes typ-2 visar: Missuppfattningar tenderar leda till att redan överviktiga kompenserar med ännu mer mat

Diabetes typ-2 är nu en så allvarlig och utbredd sjukdom, att omfattande samhällsinsatser krävs. Även den som har diabetes har ett stort ansvar för att behandlingen blir bästa möjliga. En ny undersökning visar att det finns missuppfattningar kring behandling och biverkningar som tenderar leda till att redan överviktiga personer med diabetes typ-2 kompenserar detta med ännu mera mat.

Läs vidare…

12 juni 2012

Gör slag i saken och få sockerkoll

Sockerkollen kommer till Almedalen under politikerveckan i juli och erbjuder provtagning och rådgivning om förebyggande hälsovård. Sockerkollen har fokus på typ 2-diabetes, en diagnos som cirka 300 000 svenskar har. Men ungefär lika många personer antas ha sjukdomen utan att veta om det.

Läs vidare…

11 juni 2012

Svenska reumatiker får vänta länge på specialistvård

Jämfört med andra europeiska länder får många svenska patienter med reumatoid artrit (ledgångsreumatism) vänta längre på att träffa en specialistläkare inom reumatologi. Det visar en stor patientundersökning som nyligen presenterades i samband med den vetenskapliga kongressen EULAR i Berlin.

Läs vidare…

28 maj 2012

Ny studie med SIMPONI visar lovande resultat vid måttlig till svår aktiv ulcerös kolit

I en fas 3 studie sågs signifikanta förbättringar av klinisk remission, läkning av tarmslemhinnan och livskvalitetsmått efter induktionsbehandling med SIMPONI® (golimumab) hos patienter med måttlig till svår aktiv ulcerös kolit (UC) som inte tidigare svarat på eller som var intoleranta mot konventionella läkemedel.

Läs vidare…

21 maj 2012

Nu finns MSD Sverige på Twitter

Som ett av de första läkemedelsföretagen i Sverige har MSD startat ett twitterkonto. MSD vill på så sätt komplettera sin kommunikation med ytterligare en kanal för att förbättra dialogen med organisationer och personer med intressen inom hälso- och sjukvårdsområdet.

Läs vidare…

10 maj 2012

Ny studie: Januvia som tillägg gav bättre effekt än att öka insulindosen hos typ 2-diabetiker

Tillägg av JANUVIA gav bättre effekt och färre biverkningar än en dosökning av insulin hos insulinbehandlade patienter med typ 2-diabetes. Det visar en ny studie som publicerats online inför kommande publicering i medicintidskriften Diabetes, Obesity and Metabolism.

Läs vidare…

23 april 2012

Minskad dos Rebetol lämplig behandling vid anemi hos hepatit C-patienter som får Victrelis

Patienter som får den nya kombinationsbehandlingen med Victrelis® (boceprevir), PegIntron® (peginterferon alfa-2b) och Rebetol® (ribavirin) mot kronisk hepatit C drabbas ofta av anemi som biverkning.

Läs vidare…

19 april 2012

Patientens villkor i fokus när sjuksköterskors forskning prisas

Om patienten själv bestämmer, vad skulle forskningen inom reumatologi då fokusera på? Och vad betyder kroppsmedvetande och sinnesstämning för upplevelsen av sjukdomsrelaterade besvär? Årets stipendium för sjuksköterskor inom reumatologi tillfaller de två forskare som söker svar på dessa frågor.

Läs vidare…

29 mars 2012

Oväntade effekter av ändrad läkemedelssubvention – tänkta besparingar blev kostnadsökning

Begränsningar av subventioner, med syftet att sänka samhällets läkemedelskostnader, kan få både oväntade och oönskade effekter. Det visar en ny doktorsavhandling som studerat förskrivningsmönstret för blodfettsmodifierande och blodsockersänkande läkemedel före och efter förändringar i läkemedelsförmånen.

Läs vidare…

13 mars 2012

Stor europeisk studie visar att många kvinnor väljer annat preventivmedel efter rådgivning om olika metoder

En stor europeisk undersökning, CHOICE-studien[1] (Contraceptive Health Research Of Informed Choice Experience), där närmare 18 800 kvinnor ingått, visar att rådgivning om olika alternativa preventivmetoder från barnmorskor eller läkare spelade stor roll och ökade möjligheten för kvinnorna att kunna välja den metod som passar dem bäst.

Läs vidare…

5 mars 2012

REMICADE - första biologiska läkemedlet i EU godkänt för behandling av ulcerös kolit hos barn

EU kommissionen har nu godkänt REMICADE® (infliximab) för behandling av svår aktiv ulcerös kolit hos barn i åldrarna 6 till 17 år, som har haft ett otillräckligt svar på konventionell behandling inklusive kortison och 6-merkaptopurin eller azatioprin, eller som är intoleranta eller har medicinska kontraindikationer för sådan behandling.

Läs vidare…

1 mars 2012

Ny studie visar på ett paradigmskifte i primärvården: Antibiotika ersätts oftare av effektiv kortisonspray vid bihåleinflammationer

Allt färre patienter som söker vård för misstänkt bihåleinflammation, så kallad rinosinuit, får antibiotika. Det visar en studie av patienter vid 11 vårdcentraler runt om i Sverige.

Läs vidare…

6 december 2012

Merck/MSD startar ny fas II/III-studie av BACE-hämmaren MK-8931 för behandling av Alzheimers sjukdom

EPOCH-studien ska utvärdera effekt och säkerhet av MK-8931 jämfört med placebo hos patienter med lindrig till medelsvår Alzheimers sjukdom. MK-8931 tas peroralt och är en BACE-hämmare, vilket innebär att den hämmar BACE, ett enzym som klyver amyloid-prekursorprotein till β-amyloid. MK-8931 är den första BACE-hämmaren som har nått till denna fas av klinisk forskning.

Läs vidare…

28 november 2012

Viktig forskning kring vaccination och reumatism uppmärksammas

MSD:s reumatologistipendium 2012 går till Meliha C Kapetanovic, överläkare och docent i reumatologi vid Lunds Universitet, för hennes forskning kring olika aspekter av vaccination hos patienter med inflammatoriska reumatologiska sjukdomar. Stipendiet om 200 000 kronor är ett av de största i Sverige inom reumatologi.

Läs vidare…

1 november 2012

MSD stödjer kampen mot mödradödlighet i Tanzania

MSD Sverige stödjer kampen mot mödradödlighet i Tanzania genom bidrag till World Lung Foundations Maternal Health Project som leds av Professor Staffan Bergström på Karolinska Institutet, avdelningen för Global Hälsa. Professor Bergström är redan idag känd över hela världen för sitt arbete att inrätta förlossningskliniker, utbilda barnmorskor och hälsovårdspersonal över hela Tanzania.

Läs vidare…

19 oktober 2012

Victrelis® belönas med 2012 års Prix Galien: Best Pharmaceutical Agent

Victrelis (boceprevir) har belönats med 2012 års Prix Galien Award som anses vara den främsta utmärkelsen inom life science-området. Victrelis har fått utmärkelsen i USA, Frankrike, Storbritannien och Belgien. Prix Galien Award uppmärksammar den tekniska och vetenskapliga kompetens och de framgångsrika kliniska prövningar som är en förutsättning för att utveckla innovativa läkemedel.

Läs vidare…

11 oktober 2012

25 års framgångsrikt samarbete för att utrota flodblindhet firas på Världssyndagen 11 okt

Idag på Världssyndagen, 25 år efter att donationsprogrammet MECTIZAN® (MDP) startade, firar MSD (Merck i USA/Kanada) och dess partners de viktiga framsteg som har gjorts på vägen för att utrota flodblindhet, en av de vanligaste orsakerna till blindhet som går att förhindra. En miljard behandlingar har donerats till närmare 117 000 samhällen i Afrika, Latinamerika och Jemen.

Läs vidare…

20 augusti 2012

Isentress® (raltegravir) visade bättre effekt och färre biverkningar än efavirenz efter 5 års behandling av patienter med hiv

Nya 5-årsdata från STARTMRK-studien visar att behandlingsregim med Isentress gav signifikant bättre virologisk och immunologisk effekt jämfört med standardbehandling med efavirenz. Isentress gav även färre läkemedelsrelaterade biverkningar. Detta är den hittills längsta studien där man följt tidigare obehandlade vuxna patienter med hiv-1 som får behandling med integrashämmare.

Läs vidare…

13 juli 2012

Uppdatering om fas III-prövning av Cat-K hämmaren odanacatib, ett läkemedel under utveckling för osteoporos

De primära effektmåtten var uppfyllda redan vid den första planerade interimsanalysen och studien kan därmed avslutas tidigare Den 11 juli meddelade Merck/MSD en uppdatering som gäller fas III-prövningen av företagets cathepsin K (cat-K)- hämmarens, odanacatib, förmåga att minska frakturrisken.

Läs vidare…

6 juli 2012

Spännande debatt om nya riktlinjer – få landsting har tidsplan för implementering

Besvikelse och förvåning. Detta var känslor som uttrycktes när en rapport presenterades som visade att endast ett fåtal landsting har en tydlig tidsplan för när vård enligt Socialstyrelsens nya riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar kommer att vara verklighet

Läs vidare…

5 juli 2012

Riktlinjer, vårdgaranti och kömiljard i fokus när bortglömd folksjukdom debatterades

För de inflammatoriska tarmsjukdomarna saknas nationella riktlinjer och väl fungerande register, och de ingår inte i SKL:s öppna jämförelser. Varför är det så här och vad kan våra beslutsfattare göra åt saken? Detta var frågor som diskuterades under ett mycket välbesökt seminarium i Visby på onsdagen.

Läs vidare…

5 juli 2012

Politiker och läkare överens i Almedalsdebatt: Bättre sexualundervisning och effektiva p-medel är grunden för att minska antalet oönskade aborter

Hur kan man minska antalet aborter och ofrivilliga graviditeter hos unga kvinnor i Sverige? Vid en paneldebatt som Dagens Medicin anordnade tillsammans med hälso- och sjukvårdsföretaget MSD i Almedalen var åsikterna om detta ganska eniga.

Läs vidare…

26 juni 2012

Ny svensk undersökning om diabetes typ-2 visar: Missuppfattningar tenderar leda till att redan överviktiga kompenserar med ännu mer mat

Diabetes typ-2 är nu en så allvarlig och utbredd sjukdom, att omfattande samhällsinsatser krävs. Även den som har diabetes har ett stort ansvar för att behandlingen blir bästa möjliga. En ny undersökning visar att det finns missuppfattningar kring behandling och biverkningar som tenderar leda till att redan överviktiga personer med diabetes typ-2 kompenserar detta med ännu mera mat.

Läs vidare…

12 juni 2012

Gör slag i saken och få sockerkoll

Sockerkollen kommer till Almedalen under politikerveckan i juli och erbjuder provtagning och rådgivning om förebyggande hälsovård. Sockerkollen har fokus på typ 2-diabetes, en diagnos som cirka 300 000 svenskar har. Men ungefär lika många personer antas ha sjukdomen utan att veta om det.

Läs vidare…

11 juni 2012

Svenska reumatiker får vänta länge på specialistvård

Jämfört med andra europeiska länder får många svenska patienter med reumatoid artrit (ledgångsreumatism) vänta längre på att träffa en specialistläkare inom reumatologi. Det visar en stor patientundersökning som nyligen presenterades i samband med den vetenskapliga kongressen EULAR i Berlin.

Läs vidare…

28 maj 2012

Ny studie med SIMPONI visar lovande resultat vid måttlig till svår aktiv ulcerös kolit

I en fas 3 studie sågs signifikanta förbättringar av klinisk remission, läkning av tarmslemhinnan och livskvalitetsmått efter induktionsbehandling med SIMPONI® (golimumab) hos patienter med måttlig till svår aktiv ulcerös kolit (UC) som inte tidigare svarat på eller som var intoleranta mot konventionella läkemedel.

Läs vidare…

21 maj 2012

Nu finns MSD Sverige på Twitter

Som ett av de första läkemedelsföretagen i Sverige har MSD startat ett twitterkonto. MSD vill på så sätt komplettera sin kommunikation med ytterligare en kanal för att förbättra dialogen med organisationer och personer med intressen inom hälso- och sjukvårdsområdet.

Läs vidare…

10 maj 2012

Ny studie: Januvia som tillägg gav bättre effekt än att öka insulindosen hos typ 2-diabetiker

Tillägg av JANUVIA gav bättre effekt och färre biverkningar än en dosökning av insulin hos insulinbehandlade patienter med typ 2-diabetes. Det visar en ny studie som publicerats online inför kommande publicering i medicintidskriften Diabetes, Obesity and Metabolism.

Läs vidare…

23 april 2012

Minskad dos Rebetol lämplig behandling vid anemi hos hepatit C-patienter som får Victrelis

Patienter som får den nya kombinationsbehandlingen med Victrelis® (boceprevir), PegIntron® (peginterferon alfa-2b) och Rebetol® (ribavirin) mot kronisk hepatit C drabbas ofta av anemi som biverkning.

Läs vidare…

19 april 2012

Patientens villkor i fokus när sjuksköterskors forskning prisas

Om patienten själv bestämmer, vad skulle forskningen inom reumatologi då fokusera på? Och vad betyder kroppsmedvetande och sinnesstämning för upplevelsen av sjukdomsrelaterade besvär? Årets stipendium för sjuksköterskor inom reumatologi tillfaller de två forskare som söker svar på dessa frågor.

Läs vidare…

29 mars 2012

Oväntade effekter av ändrad läkemedelssubvention – tänkta besparingar blev kostnadsökning

Begränsningar av subventioner, med syftet att sänka samhällets läkemedelskostnader, kan få både oväntade och oönskade effekter. Det visar en ny doktorsavhandling som studerat förskrivningsmönstret för blodfettsmodifierande och blodsockersänkande läkemedel före och efter förändringar i läkemedelsförmånen.

Läs vidare…

13 mars 2012

Stor europeisk studie visar att många kvinnor väljer annat preventivmedel efter rådgivning om olika metoder

En stor europeisk undersökning, CHOICE-studien[1] (Contraceptive Health Research Of Informed Choice Experience), där närmare 18 800 kvinnor ingått, visar att rådgivning om olika alternativa preventivmetoder från barnmorskor eller läkare spelade stor roll och ökade möjligheten för kvinnorna att kunna välja den metod som passar dem bäst.

Läs vidare…

5 mars 2012

REMICADE - första biologiska läkemedlet i EU godkänt för behandling av ulcerös kolit hos barn

EU kommissionen har nu godkänt REMICADE® (infliximab) för behandling av svår aktiv ulcerös kolit hos barn i åldrarna 6 till 17 år, som har haft ett otillräckligt svar på konventionell behandling inklusive kortison och 6-merkaptopurin eller azatioprin, eller som är intoleranta eller har medicinska kontraindikationer för sådan behandling.

Läs vidare…

1 mars 2012

Ny studie visar på ett paradigmskifte i primärvården: Antibiotika ersätts oftare av effektiv kortisonspray vid bihåleinflammationer

Allt färre patienter som söker vård för misstänkt bihåleinflammation, så kallad rinosinuit, får antibiotika. Det visar en studie av patienter vid 11 vårdcentraler runt om i Sverige.

Läs vidare…

6 december 2012

Merck/MSD startar ny fas II/III-studie av BACE-hämmaren MK-8931 för behandling av Alzheimers sjukdom

EPOCH-studien ska utvärdera effekt och säkerhet av MK-8931 jämfört med placebo hos patienter med lindrig till medelsvår Alzheimers sjukdom. MK-8931 tas peroralt och är en BACE-hämmare, vilket innebär att den hämmar BACE, ett enzym som klyver amyloid-prekursorprotein till β-amyloid. MK-8931 är den första BACE-hämmaren som har nått till denna fas av klinisk forskning.

Läs vidare…

28 november 2012

Viktig forskning kring vaccination och reumatism uppmärksammas

MSD:s reumatologistipendium 2012 går till Meliha C Kapetanovic, överläkare och docent i reumatologi vid Lunds Universitet, för hennes forskning kring olika aspekter av vaccination hos patienter med inflammatoriska reumatologiska sjukdomar. Stipendiet om 200 000 kronor är ett av de största i Sverige inom reumatologi.

Läs vidare…

1 november 2012

MSD stödjer kampen mot mödradödlighet i Tanzania

MSD Sverige stödjer kampen mot mödradödlighet i Tanzania genom bidrag till World Lung Foundations Maternal Health Project som leds av Professor Staffan Bergström på Karolinska Institutet, avdelningen för Global Hälsa. Professor Bergström är redan idag känd över hela världen för sitt arbete att inrätta förlossningskliniker, utbilda barnmorskor och hälsovårdspersonal över hela Tanzania.

Läs vidare…

19 oktober 2012

Victrelis® belönas med 2012 års Prix Galien: Best Pharmaceutical Agent

Victrelis (boceprevir) har belönats med 2012 års Prix Galien Award som anses vara den främsta utmärkelsen inom life science-området. Victrelis har fått utmärkelsen i USA, Frankrike, Storbritannien och Belgien. Prix Galien Award uppmärksammar den tekniska och vetenskapliga kompetens och de framgångsrika kliniska prövningar som är en förutsättning för att utveckla innovativa läkemedel.

Läs vidare…

11 oktober 2012

25 års framgångsrikt samarbete för att utrota flodblindhet firas på Världssyndagen 11 okt

Idag på Världssyndagen, 25 år efter att donationsprogrammet MECTIZAN® (MDP) startade, firar MSD (Merck i USA/Kanada) och dess partners de viktiga framsteg som har gjorts på vägen för att utrota flodblindhet, en av de vanligaste orsakerna till blindhet som går att förhindra. En miljard behandlingar har donerats till närmare 117 000 samhällen i Afrika, Latinamerika och Jemen.

Läs vidare…

20 augusti 2012

Isentress® (raltegravir) visade bättre effekt och färre biverkningar än efavirenz efter 5 års behandling av patienter med hiv

Nya 5-årsdata från STARTMRK-studien visar att behandlingsregim med Isentress gav signifikant bättre virologisk och immunologisk effekt jämfört med standardbehandling med efavirenz. Isentress gav även färre läkemedelsrelaterade biverkningar. Detta är den hittills längsta studien där man följt tidigare obehandlade vuxna patienter med hiv-1 som får behandling med integrashämmare.

Läs vidare…

13 juli 2012

Uppdatering om fas III-prövning av Cat-K hämmaren odanacatib, ett läkemedel under utveckling för osteoporos

De primära effektmåtten var uppfyllda redan vid den första planerade interimsanalysen och studien kan därmed avslutas tidigare Den 11 juli meddelade Merck/MSD en uppdatering som gäller fas III-prövningen av företagets cathepsin K (cat-K)- hämmarens, odanacatib, förmåga att minska frakturrisken.

Läs vidare…

6 juli 2012

Spännande debatt om nya riktlinjer – få landsting har tidsplan för implementering

Besvikelse och förvåning. Detta var känslor som uttrycktes när en rapport presenterades som visade att endast ett fåtal landsting har en tydlig tidsplan för när vård enligt Socialstyrelsens nya riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar kommer att vara verklighet

Läs vidare…

5 juli 2012

Riktlinjer, vårdgaranti och kömiljard i fokus när bortglömd folksjukdom debatterades

För de inflammatoriska tarmsjukdomarna saknas nationella riktlinjer och väl fungerande register, och de ingår inte i SKL:s öppna jämförelser. Varför är det så här och vad kan våra beslutsfattare göra åt saken? Detta var frågor som diskuterades under ett mycket välbesökt seminarium i Visby på onsdagen.

Läs vidare…

5 juli 2012

Politiker och läkare överens i Almedalsdebatt: Bättre sexualundervisning och effektiva p-medel är grunden för att minska antalet oönskade aborter

Hur kan man minska antalet aborter och ofrivilliga graviditeter hos unga kvinnor i Sverige? Vid en paneldebatt som Dagens Medicin anordnade tillsammans med hälso- och sjukvårdsföretaget MSD i Almedalen var åsikterna om detta ganska eniga.

Läs vidare…

26 juni 2012

Ny svensk undersökning om diabetes typ-2 visar: Missuppfattningar tenderar leda till att redan överviktiga kompenserar med ännu mer mat

Diabetes typ-2 är nu en så allvarlig och utbredd sjukdom, att omfattande samhällsinsatser krävs. Även den som har diabetes har ett stort ansvar för att behandlingen blir bästa möjliga. En ny undersökning visar att det finns missuppfattningar kring behandling och biverkningar som tenderar leda till att redan överviktiga personer med diabetes typ-2 kompenserar detta med ännu mera mat.

Läs vidare…

12 juni 2012

Gör slag i saken och få sockerkoll

Sockerkollen kommer till Almedalen under politikerveckan i juli och erbjuder provtagning och rådgivning om förebyggande hälsovård. Sockerkollen har fokus på typ 2-diabetes, en diagnos som cirka 300 000 svenskar har. Men ungefär lika många personer antas ha sjukdomen utan att veta om det.

Läs vidare…

11 juni 2012

Svenska reumatiker får vänta länge på specialistvård

Jämfört med andra europeiska länder får många svenska patienter med reumatoid artrit (ledgångsreumatism) vänta längre på att träffa en specialistläkare inom reumatologi. Det visar en stor patientundersökning som nyligen presenterades i samband med den vetenskapliga kongressen EULAR i Berlin.

Läs vidare…

28 maj 2012

Ny studie med SIMPONI visar lovande resultat vid måttlig till svår aktiv ulcerös kolit

I en fas 3 studie sågs signifikanta förbättringar av klinisk remission, läkning av tarmslemhinnan och livskvalitetsmått efter induktionsbehandling med SIMPONI® (golimumab) hos patienter med måttlig till svår aktiv ulcerös kolit (UC) som inte tidigare svarat på eller som var intoleranta mot konventionella läkemedel.

Läs vidare…

21 maj 2012

Nu finns MSD Sverige på Twitter

Som ett av de första läkemedelsföretagen i Sverige har MSD startat ett twitterkonto. MSD vill på så sätt komplettera sin kommunikation med ytterligare en kanal för att förbättra dialogen med organisationer och personer med intressen inom hälso- och sjukvårdsområdet.

Läs vidare…

10 maj 2012

Ny studie: Januvia som tillägg gav bättre effekt än att öka insulindosen hos typ 2-diabetiker

Tillägg av JANUVIA gav bättre effekt och färre biverkningar än en dosökning av insulin hos insulinbehandlade patienter med typ 2-diabetes. Det visar en ny studie som publicerats online inför kommande publicering i medicintidskriften Diabetes, Obesity and Metabolism.

Läs vidare…

23 april 2012

Minskad dos Rebetol lämplig behandling vid anemi hos hepatit C-patienter som får Victrelis

Patienter som får den nya kombinationsbehandlingen med Victrelis® (boceprevir), PegIntron® (peginterferon alfa-2b) och Rebetol® (ribavirin) mot kronisk hepatit C drabbas ofta av anemi som biverkning.

Läs vidare…

19 april 2012

Patientens villkor i fokus när sjuksköterskors forskning prisas

Om patienten själv bestämmer, vad skulle forskningen inom reumatologi då fokusera på? Och vad betyder kroppsmedvetande och sinnesstämning för upplevelsen av sjukdomsrelaterade besvär? Årets stipendium för sjuksköterskor inom reumatologi tillfaller de två forskare som söker svar på dessa frågor.

Läs vidare…

29 mars 2012

Oväntade effekter av ändrad läkemedelssubvention – tänkta besparingar blev kostnadsökning

Begränsningar av subventioner, med syftet att sänka samhällets läkemedelskostnader, kan få både oväntade och oönskade effekter. Det visar en ny doktorsavhandling som studerat förskrivningsmönstret för blodfettsmodifierande och blodsockersänkande läkemedel före och efter förändringar i läkemedelsförmånen.

Läs vidare…

13 mars 2012

Stor europeisk studie visar att många kvinnor väljer annat preventivmedel efter rådgivning om olika metoder

En stor europeisk undersökning, CHOICE-studien[1] (Contraceptive Health Research Of Informed Choice Experience), där närmare 18 800 kvinnor ingått, visar att rådgivning om olika alternativa preventivmetoder från barnmorskor eller läkare spelade stor roll och ökade möjligheten för kvinnorna att kunna välja den metod som passar dem bäst.

Läs vidare…

5 mars 2012

REMICADE - första biologiska läkemedlet i EU godkänt för behandling av ulcerös kolit hos barn

EU kommissionen har nu godkänt REMICADE® (infliximab) för behandling av svår aktiv ulcerös kolit hos barn i åldrarna 6 till 17 år, som har haft ett otillräckligt svar på konventionell behandling inklusive kortison och 6-merkaptopurin eller azatioprin, eller som är intoleranta eller har medicinska kontraindikationer för sådan behandling.

Läs vidare…

1 mars 2012

Ny studie visar på ett paradigmskifte i primärvården: Antibiotika ersätts oftare av effektiv kortisonspray vid bihåleinflammationer

Allt färre patienter som söker vård för misstänkt bihåleinflammation, så kallad rinosinuit, får antibiotika. Det visar en studie av patienter vid 11 vårdcentraler runt om i Sverige.

Läs vidare…

6 december 2012

Merck/MSD startar ny fas II/III-studie av BACE-hämmaren MK-8931 för behandling av Alzheimers sjukdom

EPOCH-studien ska utvärdera effekt och säkerhet av MK-8931 jämfört med placebo hos patienter med lindrig till medelsvår Alzheimers sjukdom. MK-8931 tas peroralt och är en BACE-hämmare, vilket innebär att den hämmar BACE, ett enzym som klyver amyloid-prekursorprotein till β-amyloid. MK-8931 är den första BACE-hämmaren som har nått till denna fas av klinisk forskning.

Läs vidare…

28 november 2012

Viktig forskning kring vaccination och reumatism uppmärksammas

MSD:s reumatologistipendium 2012 går till Meliha C Kapetanovic, överläkare och docent i reumatologi vid Lunds Universitet, för hennes forskning kring olika aspekter av vaccination hos patienter med inflammatoriska reumatologiska sjukdomar. Stipendiet om 200 000 kronor är ett av de största i Sverige inom reumatologi.

Läs vidare…

1 november 2012

MSD stödjer kampen mot mödradödlighet i Tanzania

MSD Sverige stödjer kampen mot mödradödlighet i Tanzania genom bidrag till World Lung Foundations Maternal Health Project som leds av Professor Staffan Bergström på Karolinska Institutet, avdelningen för Global Hälsa. Professor Bergström är redan idag känd över hela världen för sitt arbete att inrätta förlossningskliniker, utbilda barnmorskor och hälsovårdspersonal över hela Tanzania.

Läs vidare…

19 oktober 2012

Victrelis® belönas med 2012 års Prix Galien: Best Pharmaceutical Agent

Victrelis (boceprevir) har belönats med 2012 års Prix Galien Award som anses vara den främsta utmärkelsen inom life science-området. Victrelis har fått utmärkelsen i USA, Frankrike, Storbritannien och Belgien. Prix Galien Award uppmärksammar den tekniska och vetenskapliga kompetens och de framgångsrika kliniska prövningar som är en förutsättning för att utveckla innovativa läkemedel.

Läs vidare…

11 oktober 2012

25 års framgångsrikt samarbete för att utrota flodblindhet firas på Världssyndagen 11 okt

Idag på Världssyndagen, 25 år efter att donationsprogrammet MECTIZAN® (MDP) startade, firar MSD (Merck i USA/Kanada) och dess partners de viktiga framsteg som har gjorts på vägen för att utrota flodblindhet, en av de vanligaste orsakerna till blindhet som går att förhindra. En miljard behandlingar har donerats till närmare 117 000 samhällen i Afrika, Latinamerika och Jemen.

Läs vidare…

20 augusti 2012

Isentress® (raltegravir) visade bättre effekt och färre biverkningar än efavirenz efter 5 års behandling av patienter med hiv

Nya 5-årsdata från STARTMRK-studien visar att behandlingsregim med Isentress gav signifikant bättre virologisk och immunologisk effekt jämfört med standardbehandling med efavirenz. Isentress gav även färre läkemedelsrelaterade biverkningar. Detta är den hittills längsta studien där man följt tidigare obehandlade vuxna patienter med hiv-1 som får behandling med integrashämmare.

Läs vidare…

13 juli 2012

Uppdatering om fas III-prövning av Cat-K hämmaren odanacatib, ett läkemedel under utveckling för osteoporos

De primära effektmåtten var uppfyllda redan vid den första planerade interimsanalysen och studien kan därmed avslutas tidigare Den 11 juli meddelade Merck/MSD en uppdatering som gäller fas III-prövningen av företagets cathepsin K (cat-K)- hämmarens, odanacatib, förmåga att minska frakturrisken.

Läs vidare…

6 juli 2012

Spännande debatt om nya riktlinjer – få landsting har tidsplan för implementering

Besvikelse och förvåning. Detta var känslor som uttrycktes när en rapport presenterades som visade att endast ett fåtal landsting har en tydlig tidsplan för när vård enligt Socialstyrelsens nya riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar kommer att vara verklighet

Läs vidare…

5 juli 2012

Riktlinjer, vårdgaranti och kömiljard i fokus när bortglömd folksjukdom debatterades

För de inflammatoriska tarmsjukdomarna saknas nationella riktlinjer och väl fungerande register, och de ingår inte i SKL:s öppna jämförelser. Varför är det så här och vad kan våra beslutsfattare göra åt saken? Detta var frågor som diskuterades under ett mycket välbesökt seminarium i Visby på onsdagen.

Läs vidare…

5 juli 2012

Politiker och läkare överens i Almedalsdebatt: Bättre sexualundervisning och effektiva p-medel är grunden för att minska antalet oönskade aborter

Hur kan man minska antalet aborter och ofrivilliga graviditeter hos unga kvinnor i Sverige? Vid en paneldebatt som Dagens Medicin anordnade tillsammans med hälso- och sjukvårdsföretaget MSD i Almedalen var åsikterna om detta ganska eniga.

Läs vidare…

26 juni 2012

Ny svensk undersökning om diabetes typ-2 visar: Missuppfattningar tenderar leda till att redan överviktiga kompenserar med ännu mer mat

Diabetes typ-2 är nu en så allvarlig och utbredd sjukdom, att omfattande samhällsinsatser krävs. Även den som har diabetes har ett stort ansvar för att behandlingen blir bästa möjliga. En ny undersökning visar att det finns missuppfattningar kring behandling och biverkningar som tenderar leda till att redan överviktiga personer med diabetes typ-2 kompenserar detta med ännu mera mat.

Läs vidare…

12 juni 2012

Gör slag i saken och få sockerkoll

Sockerkollen kommer till Almedalen under politikerveckan i juli och erbjuder provtagning och rådgivning om förebyggande hälsovård. Sockerkollen har fokus på typ 2-diabetes, en diagnos som cirka 300 000 svenskar har. Men ungefär lika många personer antas ha sjukdomen utan att veta om det.

Läs vidare…

11 juni 2012

Svenska reumatiker får vänta länge på specialistvård

Jämfört med andra europeiska länder får många svenska patienter med reumatoid artrit (ledgångsreumatism) vänta längre på att träffa en specialistläkare inom reumatologi. Det visar en stor patientundersökning som nyligen presenterades i samband med den vetenskapliga kongressen EULAR i Berlin.

Läs vidare…

28 maj 2012

Ny studie med SIMPONI visar lovande resultat vid måttlig till svår aktiv ulcerös kolit

I en fas 3 studie sågs signifikanta förbättringar av klinisk remission, läkning av tarmslemhinnan och livskvalitetsmått efter induktionsbehandling med SIMPONI® (golimumab) hos patienter med måttlig till svår aktiv ulcerös kolit (UC) som inte tidigare svarat på eller som var intoleranta mot konventionella läkemedel.

Läs vidare…

21 maj 2012

Nu finns MSD Sverige på Twitter

Som ett av de första läkemedelsföretagen i Sverige har MSD startat ett twitterkonto. MSD vill på så sätt komplettera sin kommunikation med ytterligare en kanal för att förbättra dialogen med organisationer och personer med intressen inom hälso- och sjukvårdsområdet.

Läs vidare…

10 maj 2012

Ny studie: Januvia som tillägg gav bättre effekt än att öka insulindosen hos typ 2-diabetiker

Tillägg av JANUVIA gav bättre effekt och färre biverkningar än en dosökning av insulin hos insulinbehandlade patienter med typ 2-diabetes. Det visar en ny studie som publicerats online inför kommande publicering i medicintidskriften Diabetes, Obesity and Metabolism.

Läs vidare…

23 april 2012

Minskad dos Rebetol lämplig behandling vid anemi hos hepatit C-patienter som får Victrelis

Patienter som får den nya kombinationsbehandlingen med Victrelis® (boceprevir), PegIntron® (peginterferon alfa-2b) och Rebetol® (ribavirin) mot kronisk hepatit C drabbas ofta av anemi som biverkning.

Läs vidare…

19 april 2012

Patientens villkor i fokus när sjuksköterskors forskning prisas

Om patienten själv bestämmer, vad skulle forskningen inom reumatologi då fokusera på? Och vad betyder kroppsmedvetande och sinnesstämning för upplevelsen av sjukdomsrelaterade besvär? Årets stipendium för sjuksköterskor inom reumatologi tillfaller de två forskare som söker svar på dessa frågor.

Läs vidare…

29 mars 2012

Oväntade effekter av ändrad läkemedelssubvention – tänkta besparingar blev kostnadsökning

Begränsningar av subventioner, med syftet att sänka samhällets läkemedelskostnader, kan få både oväntade och oönskade effekter. Det visar en ny doktorsavhandling som studerat förskrivningsmönstret för blodfettsmodifierande och blodsockersänkande läkemedel före och efter förändringar i läkemedelsförmånen.

Läs vidare…

13 mars 2012

Stor europeisk studie visar att många kvinnor väljer annat preventivmedel efter rådgivning om olika metoder

En stor europeisk undersökning, CHOICE-studien[1] (Contraceptive Health Research Of Informed Choice Experience), där närmare 18 800 kvinnor ingått, visar att rådgivning om olika alternativa preventivmetoder från barnmorskor eller läkare spelade stor roll och ökade möjligheten för kvinnorna att kunna välja den metod som passar dem bäst.

Läs vidare…

5 mars 2012

REMICADE - första biologiska läkemedlet i EU godkänt för behandling av ulcerös kolit hos barn

EU kommissionen har nu godkänt REMICADE® (infliximab) för behandling av svår aktiv ulcerös kolit hos barn i åldrarna 6 till 17 år, som har haft ett otillräckligt svar på konventionell behandling inklusive kortison och 6-merkaptopurin eller azatioprin, eller som är intoleranta eller har medicinska kontraindikationer för sådan behandling.

Läs vidare…

1 mars 2012

Ny studie visar på ett paradigmskifte i primärvården: Antibiotika ersätts oftare av effektiv kortisonspray vid bihåleinflammationer

Allt färre patienter som söker vård för misstänkt bihåleinflammation, så kallad rinosinuit, får antibiotika. Det visar en studie av patienter vid 11 vårdcentraler runt om i Sverige.

Läs vidare…Copyright © 2019 MSD Sverige AB