MSD i Almedalen

På MSD är vi intresserade av att diskutera och debattera frågor om bland annat innovationsklimat, takten nya innovationer tas upp men även andra frågor. Vi är övertygade om att framsteg bygger på samarbete och dialog. Är du intresserad av att arrangera något seminarium tillsammans med MSD? Eller kanske bara nyfiken på vilka vi är?

Hör av dig till oss på Policy och Communication!

Ulf Janzon, Policy- och kommunikationsdirektör MSD ulf.janzon@merck.com

Ulrika Berglund, Policychef
MSD ulrika.berglund@merck.com

Jenny Wahren, Kommunikationschef MSD jenny.wahren@merck.comCopyright MSD Sverige AB